Nawigacja
Artykuły: Programy edukacyjne
Aktywne Kaszuby
Do Gimnazjum Sierakowicach uczęszczają uczniowie z odległych miejscowości, m.in.: Lisie Jamy, Mojusz, Szopa, Puzdrowo i Borzestowo. Młodzież ta ma ograniczone możliwości korzystania z różnorodnych form uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym, zajęciach pozalekcyjnych i warsztatowych proponowanych przez nasze Gimnazjum. Rodzice, w większości rolnicy, nie dysponują czasem ani środkami finansowymi, które umożliwiałyby dojazd na te zajęcia, a gmina takiej dotacji na dodatkowe dowozy nie przyznała szkole.

Alternatywa dla Pokemonów
Nasze gimnazjum należy do sieci szkół promujących zdrowie. Edukacja zdrowotna jest ważnym elementem programu nauczania naszej szkoły. Aby ustalić rzeczywiste potrzeby społeczności szkolnej, podsumować to, co już zostało zrobione i uzyskać obiektywne dane, przeprowadziliśmy diagnozę stanu wyjściowego. Jej zakres obejmował zagadnienia dotyczące zdrowia i m.in. sposobów spędzania czasu wolnego.

Anioł
Cele:
 • poznanie historii i kultury średniowiecza,

 • odkrywanie wspólnych korzeni średniowiecznych z Europą,

 • poznanie duchowości średniowiecza —wszechobecność motywu anioła,


Barwy Kaszub
Projektowane działania młodzieży będą skupiały się wokół miejsc charakterystycznych dla naszej miejscowości, gdzie teraźniejszość odbija się w wydarzeniach dalszej i bliższej przeszłości. Świat przyrody, człowiek i jego działalność to kluczowe zagadnienia, które zamierzamy poznawać i dokumentować.

Dni matematyki
Cele:
 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • przygotowanie uczniów do wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin edukacji szkolnej oraz praktyki życia codziennego,


I Ty możesz być Alfą i Omegą
Gimnazjum w Sierakowicach należy do sieci szkół promujących zdrowie. Wychowanie prozdrowotne realizujemy w naszej szkole już od dwóch lat. W ubiegłym roku szkolnym zajmowaliśmy się problemem spędzania czasu wolnego przez sierakowicką młodzież. Zaproponowaliśmy uczniom szereg atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego, a przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wykazała, że 60% młodzieży zmieniło ten sposób dzięki naszej ofercie.

Jak żyć bez ryzyka AIDS?
Cele poznawcze:
 • znaczenie terminów HIV i AIDS,

 • działanie wirusa HIV,

 • drogi zakażenia,

 • formy bezpiecznych kontaktów z zakażonymi,


Jestem okrętem i wiem, gdzie mój port
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich zagrożonych wysokim bezrobociem. Na bazie naszych doświadczeń w pracy z młodzieżą przekonaliśmy się, że chętnie angażuje się w pracę i zajęcia polegające na odkrywaniu własnej osobowości i świadomym decydowaniu o własnej przyszłości.

Logopedyczna bajka "O ślimaku" w Gminnej Bibliotece Publicznej
W listopadzie w Bibliotece Publicznej w Sierakowicach, w jesiennej aurze i przy blasku światła odbyło się spotkanie z bajką. Dzieci spotkały się ze ślimakiem. Jednak... jakże były zdziwione, gdy dowiedziały się, iż owy ślimak mieszka u każdego z nich, u każdego z nas. To...... język.

Młodzież we wspólnej Europie — jedni w różności.
Gmina Sierakowice współpracuje na różnych płaszczyznach z miastem Saint Ghislain w Belgii. Jednym z ważnych aspektów tej współpracy jest praca z młodzieżą. Jesteśmy gminą wiejską i nasza młodzież ma ograniczone możliwości uczestniczenia w różnych formach życia społeczno-kulturowego, ma więc mniejsze możliwości pełnego rozwoju. Dlatego podjęliśmy się realizacji zadań, które pozwoliłyby na zmianę tej rzeczywistości. W sierpniu 2003 roku 18-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami gościła na zaproszenie Syndicat d' Initiative Saint-Ghislainois w Belgii. W czasie pobytu młodzież miała możliwość nauki języka, poznania kultury, tradycji i życzliwości Belgów. W tym roku, chcielibyśmy przyjąć młodzież belgijską na terenie naszego kraju.

Mój szkolny kolega z Afryki
Cele:
 • poznanie sytuacji dzieci w Afryce,

 • pogłębienie świadomości misyjnej,


Nastolatek
W prezentowanym w programie podejściu profilaktycznym przyjmuje się założenia, że najlepszą drogą do uniknięcia nałogu jest rozwój umiejętności interpersonalnych i całej osobowości.

Oddech moją siłą" - program autorski, logopedyczny na rok szkolny 2006/2007
Macie Państwo przed sobą informację dotyczącą już ostatniego przedsięwzięcia tego programu. Przedsięwziecie to miało miejsce na przełomie marca-czerwca br. Jeśli chcielibyście Państwo poznać kolejne, to pełen program jest do wglądu w gabinecie Pani Dyrektor naszego Gimnazjum. Możecie Państwo również być w kontakcie ze mną. Podaję mój adres mailowy: grazynalogo@interia.pl.

Podróże z Małym Księciem
Ta niewielka, ale jakże mądra książka Antoina de Saint-Exupery zainspirowała nauczycieli Gimnazjum w Sierakowicach do napisania programu kolonii letnich "Podróże z Małym Księciem". Realizacja tego programu nasunęła nam pomysł na przetransportowanie go dla potrzeb szkoły promującej zdrowie. Jest to program edukacyjno-kulturalny i prozdrowotny, który stwarza możliwość wyrównania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.

Razem w Europie
Gimnazjum w Sierakowicach i szkoła w Podbrzeziu to szkoły wiejskie. Dzieci wiejskie pochodzące często z ubogich rodzin maja bardzo ograniczone możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach życia społeczno-kulturalnego, mają mniejsze możliwości pełnego rozwoju w porównaniu z ich rówieśnikami w mieście.