Grono pedagogiczne
Nauczyciel Nauczany przedmiot
Andraszewicz Iwona biologia
Andryskowski Krzysztof geografia
Benkowska Dorota religia
Bińkowska Joanna wychowanie fizyczne
Budzanowska Anna język angielski
Chmielewski Mateusz ks. religia
Cierocka Ewelina matematyka
Drywa Danuta język niemiecki
Dzwonkowski Maciej ks. religia
Garska-Bonicka Marzena matematyka
Gawin Jolanta wychowawca świetlicy
Glińska Ewa język polski
Grabowska Jadwiga język polski, historia
Jaroszewska Karina język polski
Jereczek Anna matematyka, język kaszubski
Klawikowski Adrian historia, wiedza o społeczeństwie
Kolka Dariusz wychowanie fizyczne
Konkol Marieta geografia
Kos Hanna matematyka
Koszałka Sylwia zajęcia artystyczne
Kuchta Wiesława język polski
Kuchta Wioletta wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kuczkowska Wioletta muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Laddach Zofia język francuski
Lewandowski Maciej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Michna Paweł wychowanie fizyczne
Nieleszczuk Łukasz wychowanie fizyczne
Piasecka Anna zajęcia techniczne, informatyka
Piotrowska Eliza język polski
Płotka Małgorzata język polski
Płotka Wiesława  pedagog
Rawicka Edyta logopeda
Ros Mariusz fizyka, informatyka
Sildatk Witold historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Skorowska Aldona język polski
Spręga Rajmund fizyka, informatyka
Stępiński Jeremi  chemia, informatyka
Syldatk Emilia matematyka
Szczypior Anita język angielski
Śledź Jolanta język angielski
Tandek Mirosława historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Warska Joanna chemia
Wenta Ewelina nauczyciel wspomagający
Węsiora Grażyna język angielski
Wica-Deik Beata  bibliotekarz
Wierzba Ewa biologia
Wójtowicz Adriana psycholog
Ziemann Tomasz język niemiecki, informatyka