Sponsorzy

"Co ofiarowano ze szczerego serca
winno być szczerym sercem przyjęte."

A. Dumas

W związku z nowym rokiem szkolnym Dyrekcja, Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Sierakowicach pragną wyrazić słowa uznania i podziękowania wszystkim przyjaciołom i sponsorom za pomoc w realizacji wielu ważnych zadań.

Dzięki Państwa wsparciu realnym stało się w minionym roku szkolnym osiągnięcie celu, jakim jest wzbogacenie oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Dziękujemy zatem:

Państwu:
 • Tadeuszowi Kobiela - Wójtowi Gminy Sierakowice,
 • Zbigniewowi Fularczyk – zastępcy Wójta Gminy Sierakowice,
 • Jerzemu Teclafowi,
 • Stanisławowi Szymikowskiemu,
 • Tomaszowi Wiśniewskiemu,
 • Grażynie i Sławomirowi Brzeskim,
 • Mirosławie Płotka - właścicielce Restauracji "Oliwka",
 • Radzie Rodziców Gimnazjum w Sierakowicach
Instytucjom:
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
 • Komisariatowi Policji w Sierakowicach,
 • Instytutowi Pamięci Narodowej,
 • Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupii i Łupawy,
 • Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach,
 • Klubowi Sportowemu "BAT" Sierakowice,
 • Firmie KAPEO spółce z.o.o. - Kartuzy,
 • Firmie MAWI,
oraz:
 • Redakcji miesięcznika "Wiadomości Sierakowickie",
 • Przyjaciołom Gimnazjum i dobroczyńcom.

Jesteśmy wdzięczni za wspieranie starań i inicjatyw uczniów oraz nauczycieli, które prowadzą do stworzenia naszym wychowankom różnorodnych możliwości.

Udowodniliście również, że realizując z powodzeniem swoje cele, dostrzegacie problemy i potrzeby młodzieży gimnazjalnej.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję i przekonanie, iż dotychczasowa współpraca z naszą szkołą stanie się dla Państwa powodem do dumy, przyczyni się do zwiększenia prestiżu społecznego, a także przyniesie dalsze owoce.

Dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach

Krzysztof Andryskowski