Samorząd Uczniowski - skład
Aleksandra Garska
Przewodnicząca
Patrycja Miotk
Zastępca przewodniczącej
Julia Myszk
Sekretarz