Samorząd Uczniowski - skład




Aleksandra Garska
Przewodnicząca
Patrycja Miotk
Zastępca przewodniczącej
Julia Myszk
Sekretarz