Stołówka

Godziny posiłków Obiady zjeść można na przerwach między lekcjami:
1. 10.30 - 10.45 (15 minut) zupa
2. 12.25 - 12.50 (25 minut) zupy oraz drugie dania wykupione indywidualnie przez uczniów i nauczycieli

Zapisy Zakupu obiadów można dokonać w stołówce codziennie podczas przerw w godzinach od 7.45 do 9.50.
Zapisy przyjmowane są na stołówce.

Cennik posiłków

Dla młodzieży: Dla dorosłych:
Zupa - 0,97 zł
Drugie danie - 2,50 zł
Zupa i drugie danie - 3,47 zł
Zupa - 3,00 zł
Drugie danie - 8,50 zł
Zupa i drugie danie - 11,50 zł