Nawigacja
Artykuły: Logopeda

Co dzieje się w gabinecie logopedycznym?
Zapraszam w poniedziałki, wtorki i środy po g. 14.00 do sali 315 (obok gabinetu p. Dyrektora).

Co należy wiedzieć o aparatach ortodontycznych?
Coraz częściej spotykamy się z widokiem założonych aparatów ortodontycznych. Noszą dorosli (moja koleżanka, która dawno ukończyła 40 r. życia również). Noszą gimanzjaliści (w tym i nasi). Również dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej. Każdy wiek jest dobry, aby rozpocząć leczenie ortodontyczne. Dzisiaj zajmiemy sie aparatami stałymi. Kiedy mówimy o aparacie stałym, mam na myśli taki, którego nie zdejmuje się samodzielnie.

Ćwiczenia oddechowe
Ważnym, a nawet najważniejszym elementem układu oddechowego jest nos. Rola jamy nosowej jako układu oddechowego polega na oczyszczaniu, ogrzewaniu i nawilżaniu wdychanego powietrza.

Emisja głosu
Wytyczne prowadzącej radę pedagogiczną szkoleniową, pani dr Anny Walencik-Topiłko w związku z emisją i higieną głosu nauczyhciela.

Spotkanie z psychologiem u logopedy
Od września 2006 r. do czerwca 2007 r. realizuję autorski program logopedyczny "Oddech moją siłą" wśród Gimnazjalistów klas III. Jednak o ile są chętni również uczniowie klas II, jak najbardziej mogą korzystać z z tej propozycji. I część (obejmowała I półrocze) wiązała się z pogadankami logopedycznymi w każdej klasie III. Co miesiąc też proponowałam uczniom konkurs logopedyczny wraz z nagrodami dla zwycięzców.

Sprawozdanie z pracy logopedycznej w Gimazjum w Sierakowicach w roku szkolnym 2006/2007
Terapia logopedyczna odbywała się w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Na terapię uczęszczało 24 uczniów, z czego: - kl.I: 3 uczniów, - z kl. II: 12 uczniów, - z kl. III: 9 uczniów. Dodatkowo na konsultacje z klas I-III przychodziło 9 uczniów.

Sprawozdanie z pracy logopedycznej w roku szkolnym 2005/2006
Dziękuję Dyrekcji naszego gimnazjum, pani pedagog oraz polonistom za to, iż zgodzili się na przeprowadzenie zajęć i ćwiczeń z zakresu ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń artykulatorów i dykcji w poszczególnych klasach.

Sprawozdanie z VI edycji konkursu logopedycznego
Wiemy, jak bardzo ważny jest we współczesnym świecie sposób porozumiewania się nie tylko słowem... Dlatego też na przełomie lutego i marca w naszym gimnazjum uczniowie wszystkich klas usłyszeli komunikat logopedyczny.

Stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy dziecka
• Dziecko nie słyszy mowy cichej i szeptu.
• Dziecko nie słyszy mowy w hałaśliwym otoczeniu.
• Dziecko ma problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.
• Mogą wystąpić zaburzenia w artykulacji niektórych głosek.

VII edycja Konkursu Logopedycznego "Oddech moją siłą" - podsumowanie, czerwiec 2007
Temat tegorocznego konkursu miał na celu to, abyśmy jako logopedzi, pedagodzy, rodzice zwrócili szczególną uwagę na nawyki oddechowe u dzieci i młodzieży. Konkurs ten miał też przypomnieć, iż oddychanie składa się z poszczególnych faz. Miał również wyostrzyć oceny dotyczące prawideł oddechu (czy oddech jest równy, harmonijny, rytmiczny).


Zapowiedź VI edycji konkursu logopedycznego
Już 20 czerwca 2006 r. w Gimnazjum w Sierakowicach odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu logopedycznego! To już VI edycja.

Zapraszam do krainy
Zapraszam do krainy, którą warto poznać! Przekazuję Państwu zestaw ćwiczeń! Jestem teraz dla Państwa! Proszę patrzeć uważnie, spojrzeć do swoich lusterek.... I jeśli macie wątpliwości - proszę pytać się, pytać i pytać raz jeszcze!