Wycieczka do Paryża w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy uczniów naszej szkoły na wycieczkę do Paryża, która odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2018 r. Wyjazd zagraniczny adresowany jest jak co roku w do uczniów najstarszych klas, tzn. do klasy 3 i 2 gimnazjum oraz klasy 7 szkoły podstawowej.

Ramowy program oraz szczegóły dotyczące odpłatności znajdują się w informacji do pobrania:

Program wycieczki

Zapisy przyjmuje pani Honorata Matuszczak dnia 17 października 2017 r. w sali 217 od godziny 10:30. Podczas zapisów należy wpłacić zaliczkę w kwocie 250 złotych. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalnie możemy zapisać 45 osób. W momencie przyjęcia zaliczki pani Matuszczak przekazuje zgodę na wyjazd, którą należy wypełnić i dostarczyć do 20 października 2017 r. do sali 216.

W razie rezygnacji którejś osoby z udziału w wycieczce na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy.

Odyseja Umysłu - rusza nabór
Rajd harcerski "Remus"

W tym roku odbył się po raz ósmy, jako wspólny początek roku harcerskiego, rajd drużyn i gromad hufca Kartuzy. Tym razem w Somoninie. W dniach 29-30 września 2017 r. przybyło 130 zuchów i harcerzy w tym 10 Tajfuniaków.

Próbna ewakuacja 2017 okiem kamery
Napisane przez  AK AK1554  czytań 1554 czytań 0 komentarzy 0 komentarzy
printer


Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku dotyczącego próbnej ewakuacji, jaka miała miejsce w naszej szkole 21 września 2017 roku. Zalecamy widok w pełnym ekranie w jakości HD. ;)

Szkolenie dotyczące oceniania kształtującego

Zgodnie z planem szkoleń na ten rok szkolny w dniach 29-30.09.2017 r. odbędzie się szkolnie dotyczące oceniania kształtującego. Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy wprowadzają elementy tego oceaniania w klasach 0 oraz I, a także zespół nauczycieli klasy IIf gimnazjum i wszystkie zainteresowane osoby.

Harmonogram wygląda następująco:

29.09.2017 r. (piątek) godz. 14.30-19.30, sala 130 - temat "Obserwacja w OK" - zespół nauczycieli klasy IIf gimnazjum oraz wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

30.09.2017 r. (sobota) godz. 8.00-13.00, sala 130 - temat "Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela" - nauczyciele klas 0 i I oraz wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.