Konkurs na ulotkę

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO NA ULOTKĘ
"Stop używkom! Stawiam na sport!",
organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont”
przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.

I. Organizatorzy i temat:
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach (w osobach: Ewelina Andryskowska, Adriana Wójtowicz, Wiesława Płotka, Tomasz Ziemann).
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III indywidualnie lub całe klasy.
3. Tematem konkursu jest przede wszystkim przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja zdrowia.

II. Celem konkursu jest:
1. zwrócenie uwagi na zasady zdrowego stylu życia,
2. uświadomienie młodym ludziom znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz prawidłowego sposobu odżywiania,
3. uwrażliwienie młodzieży na konsekwencje wynikające z zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu i innych środków uzależniających,
4. promowanie aktywnych formy wypoczynku,
5. umiejętność przewidywania zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik konkursu (indywidualnie lub klasa) może przekazać do konkursu dowolną ilość prac.
2. Prace można wykonać dowolną techniką (format A4, układ strony dowolny).
3. Do każdej pracy prosimy o podanie danych autora: imię, nazwisko oraz klasa.
4. Prace należy dostarczyć do p. Wiesławy Płotki (gabinet nr 367).
5. Przekazane prace (ulotki) przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

IV. Ocena prac i nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się atrakcyjne nagrody i wyróżnienia (rzeczowe).
3. Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych.
4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu.
5. Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

V. Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 października 2014r.
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 15 listopada 2014 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami konkursu:
Eweliną Andryskowską
Adrianą Wójtowicz
Wiesławą Płotką
Tomaszem Ziemannem

Rajd harcerski "Remus"

27 września 2014 r. harcerze z 10 DSH "Tajfuny" wyruszyli na pierwszy w tym roku rajd -  REMUS, który przygotowała dh. Joanna Lewandowska razem z harcerzami z Żukowa. Po zbiórce wszystkich przybyłych na rajd drużyn w szkole w Żukowie, wyruszyliśmy w trasę. Każda grupa otrzymała jeszcze jednego kolegę rajdowego Remusa  - "Gabrysia" (można go odnaleźć na zdjęciu). Na każdym punkcie kontrolnym czekały nas często zaszyfrowane wiadomości oraz zadania do wykonania: rozpalaliśmy ognisko, pokonywaliśmy tor przeszkód, woziliśmy harcerzy na taczce, wlewaliśmy wodę do dziurawej rury, przyszywaliśmy guziki i inne ciekawe rzeczy. Po trudach wędrówki czekała na wszystkich dzielnych rajdowiczów pyszna zupa, potem był apel kończący i powrót do domu. Zapraszamy do galerii.

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego poprzedziły kampania wyborcza, apel oraz prezentacja kandydatów podczas konferencji.

Dnia 23 września 2014 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w głosowaniu na jednego spośród 11 kandydatów.

Po przeliczeniu głosów komisja wyborcza przedstawiła wyniki wyborów i skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Weronika Reglińska z klasy IIIe - przewodnicząca
Klaudia Labuda zklasy IIIf - zastępca przewodniczącej
Kacper Labuda z klasy IIIg - sekretarz

Próbna ewakuacja

17 września 2014 r. przy sprzyjającej pogodzie udało się sprawnie przeprowadzić próbną ewakuację. W niespełna 4 minuty wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły znalazły się na boisku szkolnym, docelowym miejscu ewakuacji w razie zagrożenia.

Takie próby mają na celu uświadomienie wszystkim, którędy należy opuszczać szkołę na wypadek zaistnienia prawdziwego zagrożenia. Szczególnie ważna jest taka próba dla nowych uczniów i nauczycieli.

Spotkaniem uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i policją

12 września 2014 r. uczniowie oraz wychowawcy klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem szkoły, Krzysztofem Andryskowskim oraz przedstawicielami Policji, mł. asp. Beatą Kurek oraz mł. asp. Jarosławą Kreftą.

Dyrektor przedstawił nowym uczniom ofertę edukacyjno-wychowawczą szkoły i zachęcił uczniów do angażowania się w pracę na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego.

Panie policjantki natomiast przedstawiły zasady bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły, a także omówiły procedury postępowania w przypadku łamania prawa na terenie szkoły i poza nią.