Gimnazjaliści o wielkich sercach

14 lutego gimnazjaliści obdarowywali się walentynkami w kształcie serca, ale prawdziwe serce okazali nie tylko tego dnia. 

Warto przypomnieć, że grupa uczniów z naszej szkoły włączyła się w akcję charytatywną „Podziel się kocykiem”, pokazując tym samym, że los bezdomnych i potrzebujących zwierząt nie jest im obojętny.

Zmiany organizacyjne w sieci szkół w Gminie Sierakowice

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przekazujemy kolejną część informacji na temat faktów związanych z reformą edukacji. Tym razem chodzi konkretnie o sprawy najbliższe naszemu środowisku, mianowicie o zmiany organizacyjnej w sieci szkół w naszej gminie.

10 lutego 2017 r. Rada Gminy Sierakowice, zobligowana ustawami Ministra Edukacji Narodowej, podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Założenia tego projektu przedstawiamy Państwu poniżej w prezentacji multimedialnej, przedstawionej także na spotkaniu z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach dnia 15 lutego 2017 r. 

Prezentacja multimedialna

W dalszej kolejności z projektem zapozna się Kuratorium Oświaty w Gdańsku i dopiero po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Sierakowice będzie mogła podjąć wiążącą uchwałę.

Konkurs logopedyczny

Co to jest logopedia? Czym zajmuje się logopeda? Co to jest wada wymowy? Czym jest dykcja i wyraźne mówienie? Co to są łamańce językowe?

Pomyśl, jeśli nie wiesz poszukaj odpowiedzi w dostępnych źródłach informacji (internet, biblioteka). Jeśli nadal nie wiesz możesz zawsze mnie zapytać.

Następnie przedstaw swoją odpowiedź w formie plakatu. Jeśli chodzi o technikę i format masz wszelką dowolność.

Pamiętaj że praca ma być ciekawa, oryginalna, staranna.

Pomyśl, poszukaj, poczytaj, postaraj się.

Logopeda Edyta Rawicka

I Powiatowy Turniej Szachowy

W dniu 13.02.2017 r. odbył się I Powiatowy Turniej Szachowy współorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach i CIE w Kartuzach. Patronat nad turniejem objęła starosta powiatu kartuskiego Janina Kwiecień.

Warsztaty językowe przy wsparciu AIESEC

W dniach od 13 do 24 lutego 2017 r. odbędą się warsztaty językowe "World Talks" z udziałem wolontariuszy z organizacji studenckiej AIESEC. Jest to po raz drugi wspólne przedsięwzięcie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Wszystkie istotne szczegóły są w dalszej części tej wiadomości.