Wyjazd edukacyjny do TVP3 w Gdańsku
Napisane przez  MK MK389  czytań 389 czytań 0 komentarzy 0 komentarzy
printer

17 października 2017r. wybraliśmy się na wycieczkę do TVP3 w Gdańsku.Celem naszej wyprawy było zapoznanie się z pracą w telewizji od podszewki oraz przybliżenie zawodów: dziennikarza, reportera, prezentera, reżysera, archiwisty, montażysty itp.

Zmiana organizacji ruchu

Do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wpłynęło pismo od rodziców sugerujące zmiany w organizacji ruchu drogowego i oznaczeń przejść dla pieszych, które miałyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze z domu do szkoły z powrotem.

Dziękujemy za zaangażowanie. Pragniemy poinformować o krokach, jakie podjęliśmy i podejmujemy w związku ze wspomnianym problemem.

Wycieczka do Paryża w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy uczniów naszej szkoły na wycieczkę do Paryża, która odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2018 r. Wyjazd zagraniczny adresowany jest jak co roku w do uczniów najstarszych klas, tzn. do klasy 3 i 2 gimnazjum oraz klasy 7 szkoły podstawowej.

Ramowy program oraz szczegóły dotyczące odpłatności znajdują się w informacji do pobrania:

Program wycieczki

Zapisy przyjmuje pani Honorata Matuszczak dnia 17 października 2017 r. w sali 217 od godziny 10:30. Podczas zapisów należy wpłacić zaliczkę w kwocie 250 złotych. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalnie możemy zapisać 45 osób. W momencie przyjęcia zaliczki pani Matuszczak przekazuje zgodę na wyjazd, którą należy wypełnić i dostarczyć do 20 października 2017 r. do sali 216.

W razie rezygnacji którejś osoby z udziału w wycieczce na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy.

Odyseja Umysłu - rusza nabór
Rajd harcerski "Remus"

W tym roku odbył się po raz ósmy, jako wspólny początek roku harcerskiego, rajd drużyn i gromad hufca Kartuzy. Tym razem w Somoninie. W dniach 29-30 września 2017 r. przybyło 130 zuchów i harcerzy w tym 10 Tajfuniaków.