Nawigacja
Artykuły: Dysleksja
Czy wiemy już wszystko o dysleksji?
Termin dysleksja określa się jako specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym (przynajmniej przeciętnej inteligencji).

W literaturze fachowej dokonano rozgraniczenia pojęć: dysleksji, dysortografii, dysgrafii przypisując im określone zaburzenie. Mianowicie:
· Dysleksja - oznacza trudności w czytaniu.
· Dysgrafia - oznacza niski poziom graficzny pisma.
· Dysortografia - wskazuje na trudności w poprawnym pisaniu.

Przygotowanie psychofizyczne ucznia do nowej formy egzaminów zewnętrznych
Musimy szczególnie uczulić gimnazjalistów, aby uczyli się w takich warunkach w jakich będą odtwarzać. Jeżeli uczeń ma zaburzenia koncentracji to przygotować mu serię kartek, aby można było zakryć zadanie zrobione.