Najlepsi uczniowie: II semestr 2010/2011
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 196.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 27
dopuszczających: 735
dostatecznych: 763
dobrych: 554
bardzo dobrych: 434
celujących: 38
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 56
bardzo dobrych: 35
dobrych: 53
poprawnych: 37
nieodpowiednich: 7
nagannych: 8
Klasa Ia — średnia 2,94
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marek Reszka - 4,77
Klasa Ib — średnia 3,25
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aldona Labuda - 4,92
Aldona Labuda
Klasa Ic — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Krzysztof Kowalewski - 4,92
Dariusz Miąskowski
Klasa Id — średnia 3,29
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łucja Kuczkowska - 5,15
Dawid Prena
Klasa Ie — średnia 3,70
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julia Dawidowska - 4,85
Karol Wenta
Dawid Galeński - 5,00
Seweryna Czaja
Angelika Stenka - 4,92
Grzegorz Garski
Jakub Sildatk - 4,85
 
Karol Wenta - 4,77
 
Klasa If — średnia 3,40
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Lewna - 4,77
Maciej Staniszewski

Kinga Woźniak
Klasa Ig — średnia 3,22
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Furman - 5,14

Marta Miszk - 4,77

Klasa Ih — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
 

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 231.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 38
dopuszczających: 1180
dostatecznych: 949
dobrych: 777
bardzo dobrych: 683
celujących: 72
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 71
bardzo dobrych: 23
dobrych: 47
poprawnych: 57
nieodpowiednich: 18
nagannych: 15
Klasa IIa — średnia 3,33
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIb — średnia 3,10
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dawid Gnibba - 4,75
Klasa IIc — średnia 3,14
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kamil Stolc
  Michał Woźniak
Klasa IId — średnia 3,88
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kamil Felskowski - 5,31
Karolina Wenta
Rafał Lehmann - 4,88
Karolina Polejowska
Aleksandra Młyńska - 4,81  
Julia Penkowska - 4,75  
Daria Sychta - 5,00  
Kornelia Pyszka - 4,94  
Paweł Wróblewski - 4,94  
Klasa IIe — średnia 3,65
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Magdalena Maszke - 5,19
Ewelina Sobisz
Martyna Furman - 4,75

Anna Miotk - 5,13
 
Arian Płotka - 4,81  
Mateusz Pawelczyk - 4,75  
Wioleta Szymichowska - 4,80  
Ewelina Sobisz - 5,13  
Jakub Leszczyński - 4,88  
Klasa IIf — średnia 3,19
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Patrycja Blok - 4,81
Agnieszka Szulc - 4,75  
Klasa IIg — średnia 3,57
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Damps - 4,82
Michał Berman
Zofia Reclaf - 4,88
Mateusz Huczyk
Klasa IIh — średnia 3,13
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Fierka - 4,94
Klasa IIi — średnia 3,00
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Wendt
Klasa IIj — średnia 2,90
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 9.
Ilość uczniów: 210.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 7
dopuszczających: 814
dostatecznych: 858
dobrych: 766
bardzo dobrych: 662
celujących: 106
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 75
bardzo dobrych: 26
dobrych: 34
poprawnych: 55
nieodpowiednich: 13
nagannych: 6
Klasa IIIa — średnia 3,05
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Rafał Szynszecki - 5,00
Klasa IIIb — średnia 3,29
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Lidia Wenta - 4,87
Klasa IIIc — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIId — średnia 3,90
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klaudia Koszałka - 4,94

Agnieszka Kropidłowska - 5,00

Weronika Lis - 4,75

Klasa IIIe — średnia 3,87
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dominika Szymichowska - 5,20
Dorota Cichosz
Martyna Bobkowska - 5,00

Dorota Cichosz - 5,13

Klasa IIIf — średnia 3,50
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Magdalena Pyszka
Klasa IIIg — średnia 3,32
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Łęcka - 5,27
Robert Miszk - 4,87
 
Oskar Stencel - 4,80  
Paulina Węsierska - 5,13  
Anna Zaciewska - 5,07  
Klasa IIIh — średnia 3,51
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Ewa Lejk - 5,13
Joanna Skrzypkowska
Kamila Litwin - 5,00  
Monika Młyńska - 5,13  
Martyna Wenta - 5,13  
Aneta Wolska - 4,81  
Klasa IIIi — średnia 3,75
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Sandra Blok - 4,81
Martyna Lis - 5,06
 
Patryk Piepórka - 5,00
 
Katarzyna Pufelska - 4,80