Najlepsi uczniowie: II semestr 2008/2009
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 9.
Ilość uczniów: 216.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 22
dopuszczających: 799
dostatecznych: 772
dobrych: 693
bardzo dobrych: 539
celujących: 42
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 58
bardzo dobrych: 40
dobrych: 57
poprawnych: 42
nieodpowiednich: 11
nagannych: 6
 
Klasa Ia — średnia 3,07
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Krystian Teclaf - 4,77
Rafał Szynszecki - 4,77  
Klasa Ib — średnia 3,24
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Drywa
  Rafał Wroński
Klasa Ic — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa Id — średnia 3,79
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klaudia Koszałka - 4,78 Karol Ruszkowski
Agnieszka Kropidłowska - 4,85  
Klasa Ie — średnia 3,53
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Bobkowska - 4,77 Martyna Bobkowska
Dorota Cichosz - 4,85 Martyna Olszewska
Dominika Szymichowska - 4,85 Izabela Kleina
  Natalia Kleina
Klasa If — średnia 3,40
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Magdalena Hebel
  Tomasz Krefta
  Magdalena Pyszka
Klasa Ig — średnia 3,19
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Węsierska - 5,00
Anna Zaciewska - 4,85  
Klasa Ih — średnia 3,21
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Ewa Lejk - 5,00 Aneta Wolska
Monika Młyńska - 5,07 Martyna Wenta
Martyna Wenta - 5,00  
Kamila Litwin - 4,79  
Klasa Ii — średnia 3,47
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Lis - 4,79 Seweryn Myszk
  Martyna Lis

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 9.
Ilość uczniów: 202.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 16
dopuszczających: 916
dostatecznych: 850
dobrych: 700
bardzo dobrych: 519
celujących: 61
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 51
bardzo dobrych: 24
dobrych: 49
poprawnych: 44
nieodpowiednich: 27
nagannych: 7
 
Klasa IIa — średnia 2,86
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIb — średnia 2,98
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIc — średnia 3,86
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Mateusz Piotrowski - 4,81 Katarzyna Głodowska
Piotr Szwychtenberg - 5,00  
Katarzyna Wenta - 4,81  
Klasa IId — średnia 3,71
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Bulczak
  Bartłomiej Cierocki
  Anna Myszk
  Flawiusz Zoła
Klasa IIe — średnia 3,65
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julita Andryskowska - 4,85
Mateusz Breza - 5,12  
Jakub Byczkowski - 5,00  
Magdalena Konkel - 4,94  
Klasa IIf — średnia 3,47
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Sebastian Lejk - 4,75
Klasa IIg — średnia 2,99
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Gojtowska - 4,75 Natalia Damaszk
  Kinga Reglińska
Klasa IIh — średnia 3,08
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Czaja
  Mateusz Polejowski
  Monika Sadowska
Klasa IIi — średnia 3,40
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Alicja Kobiela - 5,00
Ilona Kobiela - 5,00  
Weronika Rydzińska - 5,20  
Honorata Woźniak - 5,10  

Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 228.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 0
dopuszczających: 864
dostatecznych: 792
dobrych: 814
bardzo dobrych: 773
celujących: 139
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 82
bardzo dobrych: 35
dobrych: 24
poprawnych: 65
nieodpowiednich: 13
nagannych: 9
 
Klasa IIIa — średnia 3,47
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Justyna Neumiller - 5,25
Paulina Rulis - 4,93  
Ariadna Choszcz - 4,87  
Klasa IIIb — średnia 3,32
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Kańska - 4,86
Klasa IIIc — średnia 3,25
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Przemysław Jankowski
  Jakub Wenta
Klasa IIId — średnia 4,02
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kornelia Bojanowska - 4,75 Anna Kotłowska
Anna Kotłowska - 4,75 Angelika Pioch
Weronika Mrozewska - 4,81 Alicja Woźniak
Patrycja Okrój - 4,75  
Żaneta Olszewska - 5,00  
Angelika Pioch - 5,00  
Magdalena Rzeszutek - 4,75  
Jędrzej Szynszecki - 4,87  
Alicja Woźniak - 5,06  
Jagoda Stolc - 4,75  
Klasa IIIe — średnia 3,58
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Bobkowska - 5,00 Maciej Płotka
Adam Piotrowski - 4,87  
Marta Sadowska - 4,80  
Dominika Bir - 4,80  
Klasa IIIf — średnia 3,32
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agnieszka Kwiecień - 4,80
Karolina Syldatk - 5,00  
Klasa IIIg — średnia 3,72
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Amelia Recław - 5,30
Agnieszka Recław - 4,80  
Aleksandra Zelewska - 5,00  
Klasa IIIh — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Szymon Białk - 4,75 Paweł Cichosz
Paweł Cichosz - 4,81  
Patrycja Myszk - 4,81  
Klasa IIIi — średnia 3,57
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Hejden - 4,93 Katarzyna Gojtowska
Aneta Hinc - 5,00 Alicja Stenka
Krystian Piepiórka - 5,00 Krystian Piepiórka
   
Klasa IIIj — średnia 3,77
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agata Gostkowska - 5,10
Dominika Mielewczyk - 5,10  
Karolina Mielewczyk - 5,10