Najlepsi uczniowie: I semestr 2004/2005
Klasa Ia
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aldona Bulczak
Klasa Ib
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wioleta Szynszecka — 4,80 Kamil Bobkowski
Ilona Złoch — 4,80 Marlena Głodowska
Jarosław Malek
Dominika Złoch
Klasa Ic
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Zielonka — 4,91 Natalia Młyńska
Marcin Lange
Mateusz Zaworski
Klasa Id
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Grota — 4,92 Marta Kotłowska
Michał Woźniak — 5,00 Mateusz Płotka
Karol Wróbel — 4,75 Anna Rzeszutek
Hanna Szczypior
Michał Woźniak
Klasa Ie
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dawid Berman
Emilia Bigus
Adam Bober
Jarosław Gawin
Wioleta Grzenkowicz
Patrycja Labuda
Klasa If
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Szymon Brzeski — 4,85 Szymon Brzeski
Katarzyna Chuk — 5,00 Natalia Gojtowska
Maciej Fularczyk — 4,76 Agnieszka Schmidke
Klasa Ig
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Ewelina Kamińska — 4,86 Alicja Dawidowska
Agnieszka Karbińska — 5,00 Natalia Gniba
Tomir Kobiela
Sławomir Koszałka
Klasa Ih
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Iwona Labuda — 5,00 Mateusz Nastały
Anna Walkusz
Michał Ziegiert
Klasa Ii
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Artur Gojtowski
Jolanta Mejna
Renata Piotrowska
Aneta Stengierska
Małgorzata Stolc
Mateusz Witka
Marcin Terman
Klasa IIa
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Lucyna Jażdzewska Katarzyna Furman
Klasa IIb
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Walkusz — 4,80 Sylwia Głodowska
Sebastian Szmit
Klasa IIc
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marlena Brzezińska
Alicja Ulenberg
Monika Wenta
Klasa IId
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anita Wolska — 5,00 Jolanta Browarczyk
Paulina Ropella — 4,86 Mateusz Gruba
Estera Miszk — 4,79 Joanna Konkiel
Paweł Labuda
Michał Lejkowski
Paulina Ropella
Bartosz Rzeszutek
Angelika Treder
Wojciech Wenta
Anita Wolska
Klasa IIe
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Płotka — 4,93 Weronika Grzenkowicz
Alicja Dejk — 4,86 Grzegorz Miotk
Weronika Grzenkowicz — 4,86 Agnieszka Młyńska
Dawid Treder
Zdzisław Walkusz
Klasa IIf
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Cezary Andryskowski — 5,00 Sabina Bladowska
Sabina Bladowska — 4,85 Karol Damps
Mateusz Skrzypkowski
Klasa IIg
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kamil Gojtowski
Mateusz Holk-Łebiński
Katarzyna Kwidzińska
Wioleta Kwidzińska
Justyna Okrój
Klasa IIh
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Gojtowska
Bartłomiej Kierznikiewicz
Robert Reclaf
Arkadiusz Szynszecki
Dominika Woźniak
Klasa IIi
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łukasz Abramowski — 5,00 Łukasz Abramowski
Jarosław Bartelik
Justyna Brzeska
Wojciech Koszałka
Piotr Kwidziński
Jagoda Kuczkowska
Lidia Reclaw
Michał Skierka
Mateusz Suniowski
Klasa IIj
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Natalia Kobiela — 5,07 Anna Dawidowska
Anna Dawidowska — 4,86 Marcin Myszk
Katarzyna Itrich — 4,93
Klasa IIIa
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wioleta Dejk — 5,00 Wioleta Dejk
Gracjan Wenta — 4,75
Klasa IIIb
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Alicja Pioch — 5,10 Krzysztof Granica
Beata Czaja — 5,00 Anna Malek
Ewelina Wejer — 4,90 Alicja Pioch
Justyna Puzdrowska
Piotr Rejter
Klasa IIIc
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelina Labuda — 4,93 Grzegorz Nastały
Grzegorz Nastały — 4,79 Beata Leik
Klasa IIId
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paweł Czaplewski — 5,00 Mateusz Woźniak
Szymon Dejk — 4,91
Karina Drężek — 5,14
Natalia Konkol — 5,07
Paweł Młyński — 4,78
Joanna Pryczkowska — 4,85
Klasa IIIe
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wioleta Mielewczyk — 5,10 Kamil Bojanowski
Mateusz Lila — 5,10 Magdalena Kamińska
Sebastian Labuda
Wioleta Mielewczyk
Marcin Młyński
Mariusz Okrój
Klasa IIIf
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marika Jelińska — 4,93
Dagmara Kolka — 5,00
Klasa IIIg
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Jagoda Ziegiert
Klasa IIIh
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Brzeska — 4,86 Ewelina Piepiórka
Ewelina Rompa — 4,79
Klasa IIIi
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aleksandra Koszałka — 5,00 Piotr Klawikowski
Aneta Kotlenga — 5,10 Aleksandra Koszałka
Natalia Labuda — 5,10
Mirosław Stencel — 4,90