Najlepsi uczniowie: I semestr 2016/2017
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 7.
Ilość uczniów: 161.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 58
dopuszczających: 449
dostatecznych: 500
dobrych: 576
bardzo dobrych: 416
celujących: 81
ocena opisowa: 1

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 67
bardzo dobrych: 32
dobrych: 29
poprawnych: 23
nieodpowiednich: 5
nagannych: 5
ocena opisowa: 1 

Klasa Ia — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Szulc - 4,85

Klasa Ib — średnia 2,67
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa Ic — średnia 3,77
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Filip Gilmajster - 4,92
Angelika Mallek - 4,85  
Martyna Michalak - 5,38  
Klasa Id — średnia 3,44
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Faustyna Hinc
  Jakub Kropidłowski
  Bartłomiej Szreder
  Sebastian Syldatk
Klasa Ie — średnia 3,61
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Beniamin Hejden - 5,00
Michał Raćkowski
Aleksandra Stencel - 4,92 Aleksandra Stencel
  Martyna Teclaf
Klasa If — średnia 3,93
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Zuzanna Breza - 5,31 Przemysław Talaśka
Marta Klein - 4,92
Aleksandra Lis - 5,31  
Julian Kamiński - 4,85  
Magdalena Myszk - 4,77  
Zuzanna Myszk - 5,54  
Przemysław Talaśka - 5,31  
Klasa Ig — średnia 3,43
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Przemysław Cyman - 4,80
Tymoteusz Krzebietke - 5,30

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 166.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 63
dopuszczających: 573
dostatecznych: 644
dobrych: 545
bardzo dobrych: 468
celujących: 205
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 67
bardzo dobrych: 24
dobrych: 26
poprawnych: 33
nieodpowiednich: 12
nagannych: 4
Klasa IIa — średnia 3,43
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Szulist - 5,12 Alicja Jankowska
Klasa IIb — średnia 3,43
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klaudia Szreder - 5,33 Sandra Labuda
Sandra Labuda - 5,13  
Klasa IIc — średnia 3,35
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klasa IId — średnia 3,44
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Treder - 5,00 Julita Okrój
Klasa IIe — średnia 4,06
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agata Spręga - 5,20
Wiktoria Andryskowska
Magdalena Bojek - 5,50
Antonina Król - 4,93
Krzysztof Wolski - 5,23  
Estera Leszczyńska - 4,92  
Klasa IIf — średnia 3,61
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klaudia Bojanowska - 5,33 Krystian Gojtowski
Konrad Bonicki - 5,20 Łukasz Grabowski
Natalia Plaga - 5,13  
Klasa IIg — średnia 3,61
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aleksandra Daleka - 4,87
Klasa IIh — średnia 3,39
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelika Migowska - 4,87
Radomir Skibiński
Martyna Kotłowska - 4,80 Amelia Treder

Statystyka dla klas trzecich

Ilość oddziałów: 7.
Ilość uczniów: 155.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 67
dopuszczających: 587
dostatecznych: 584
dobrych: 551
bardzo dobrych: 392
celujących: 144

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 68
bardzo dobrych: 24
dobrych: 34
poprawnych: 14
nieodpowiednich: 9
nagannych: 6

Klasa IIIa — średnia 3,14
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klasa IIIb — średnia 3,34
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Górlikowska - 5,07

 

Klasa IIIc — średnia 3,48
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Michalina Jażdziewska - 5,07 Patryk Stolc
Milena Lejkowska - 5,27  
Klasa IIId — średnia 3,50
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Felskowska - 5,27 Mateusz Głodowski
Joanna Cyman - 5,00 Maciej Gruba
Klasa IIIe — średnia 3,85
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Faustyna Cymerman - 5,07 Zuzanna Grzenkowicz
Szymon Ortmann - 5,07 Adriana Paracka
Julia Spręga - 5,47  
Anna Syldatk - 5,13  
Klasa IIIf — średnia 3,52
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Adam Gackowski - 5,07 Szymon Polejowski
Klasa IIIg — średnia 3,28
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julia Czaja - 5,27 Filip Reiter

Justyna Kulaszewicz