Najlepsi uczniowie: I semestr 2013/2014
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 9.
Ilość uczniów: 196.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 81
dopuszczających: 576
dostatecznych: 611
dobrych: 638
bardzo dobrych: 564
celujących: 69

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 68
bardzo dobrych: 29
dobrych: 75
poprawnych: 16
nieodpowiednich: 6
nagannych: 2
ocena opisowa: 2

Klasa Ia — średnia 3,06
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klasa Ib — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Paulina Treder
Klasa Ic — średnia 4,10
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dominik Kuczkowski - 5,38
Dominik Kuczkowski
Kaja Karczewska - 5,00
 
Monika Cyperska - 5,00
 
Tomasz Wolski - 4,92  
Marta Dominik - 4,92  
Konrad Kolka - 4,77  
Klasa Id — średnia 2,85
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łucja Bendzmer - 4,77

Klasa Ie — średnia 3,65
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kamila Młyńska - 4,83
Kamila Młyńska
Wiktoria Ziegert - 4,75 Karolina Hinc
  Monika Król
  Klaudia Mejer
  Martyna Pobłocka
Klasa If — średnia 4,62
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kornelia Bobkowska - 5,00
Oliwia Leyk
  Gabriel Raćkowski
Klasa Ig — średnia 3,97
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Szymon Formella - 5,23
Szymon Formella
Klaudia Głodowska - 5,00 Klaudia Głodowska
Maciej Kuchta - 5,08 Aleksander Skierka
Aleksander Skierka - 4,77 Patryk Bronk
  Jan Grot
  Mateusz Mielewczyk
  Szymon Tandek
Klasa Ih — średnia 3,28
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kaja Leszczyńska - 5,15
Wiktoria Koszałka
Daria Ciszkowska - 4,85  
Klasa Ii — średnia 3,62
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wiktoria Bronk - 5,00
Wiktoria Klasa
  Kordian Lewna
  Dagmara Szymikowska
  Kinga Strzelecka
  Michał Lejkowski

Statystyka dla klas drugich

Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 180.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 144
dopuszczających: 744
dostatecznych: 655
dobrych: 560
bardzo dobrych: 486
celujących: 118
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 56
bardzo dobrych: 21
dobrych: 42
poprawnych: 30
nieodpowiednich: 12
nagannych: 18
ocena opisowa: 1
Klasa IIa — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Nikodem Witka
Klasa IIb — średnia 3,34
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Nikodem Choszcz - 5,13
Nikodem Choszcz
Marta Reclaf - 5,00 Natalia Zdrojewska
Klasa IIc — średnia 3,87
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Błażej Cymerman - 5,00

Julia Smętoch - 5,07  
Anna Maszke - 5,20  
Klasa IId — średnia 3,78
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dagmara Damps - 5,23
Marta Wenta
Dominika Płotka - 4,80  
Klasa IIe — średnia 2,94
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Dawid Węsierski
Klasa IIf — średnia 2,94
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelika Wróblewska - 4,99

Klasa IIg — średnia 3,26
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julia Lewna - 5,27
Julia Lewna

 Anna Stencel
Klasa IIh — średnia 2,76
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 7.
Ilość uczniów: 172.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 144
dopuszczających: 794
dostatecznych: 576
dobrych: 525
bardzo dobrych: 430
celujących: 100

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 53
bardzo dobrych: 27
dobrych: 40
poprawnych: 21
nieodpowiednich: 15
nagannych: 16

Klasa IIIa — średnia 3,12
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa IIIc — średnia 3,00
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa IIId — średnia 3,22
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klasa IIIe — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Maja Wróbel
Klasa IIIf — średnia 3,65
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karol Grabowski - 4,93
Karol Grabowski

Marta Dawidowska
  Marta Garska
  Beata Kwidzińska
  Patrycja Labuda
  Agata Reclaf
Klasa IIIg — średnia 3,00
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klasa IIIh — średnia 3,34
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Wioleta Kreft