Najlepsi uczniowie: II semestr 2012/2013
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 179.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 35
dopuszczających: 734
dostatecznych: 680
dobrych: 518
bardzo dobrych: 419
celujących: 65

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 41
bardzo dobrych: 44
dobrych: 41
poprawnych: 27
nieodpowiednich: 15
nagannych: 10
ocena opisowa: 1

Klasa Ia — średnia 3,13
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Oliwia Mielewczyk - 4,77

Oliwia Mielewczyk

Klasa Ib — średnia 3,11
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Nikodem Choszcz - 5,07
Aleksandra Neubauer
Marta Reclaf - 4,76  
Klasa Ic — średnia 3,80
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Maszke - 5,00
Maciej Huczyk
Błażej Cymerman - 4,92  
Julia Smętoch - 4,77  
Klasa Id — średnia 3,78
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dagmara Damps - 5,14
Agata Kałduńska
Dominika Płotka - 4,85  
Klasa Ie — średnia 2,79
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa If — średnia 3,05
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelika Wróblewska - 4,92
Angelika Wróblewska
Klasa Ig — średnia 3,28
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julia Lewna - 5,36
Julia Lewna
Klasa Ih — średnia 2,83
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencjaStatystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 178.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 68
dopuszczających: 958
dostatecznych: 640
dobrych: 663
bardzo dobrych: 429
celujących: 68
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 40
bardzo dobrych: 21
dobrych: 31
poprawnych: 46
nieodpowiednich: 18
nagannych: 21
ocena opisowa: 1
Klasa IIa — średnia 3,06
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Szczodrowska - 4,94

Klasa IIb — średnia 2,65
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Dawid Zielke
Klasa IIc — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Mateusz Smętoch
Klasa IId — średnia 3,44
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Adrian Felskowski - 4,88

Klasa IIe — średnia 3,54
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Laurea Węsierska - 5,06

Klasa IIf — średnia 3,51
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karol Grabowski - 4,81
Karol Grabowski
 Patrycja Labuda - 4,75
Patrycja Labuda
Klasa IIg — średnia 3,03
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Kornelia Zaborowska

 Mateusz Jankowski
  Karolina Pobłocka
Klasa IIh — średnia 3,19
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 185.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 23
dopuszczających: 841
dostatecznych: 846
dobrych: 777
bardzo dobrych: 711
celujących: 100

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 51
bardzo dobrych: 28
dobrych: 43
poprawnych: 54
nieodpowiednich: 6
nagannych: 12

Klasa IIIa — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marek Reszka - 4,88
Marek Reszka
Klasa IIIb — średnia 3,39
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aldona Labuda - 5,11
Aldona Labuda
Klasa IIIc — średnia 3,37
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Krzysztof Kowalewski - 4,88

Martyna Młyńska - 4,94  
Agnieszka Wolska - 4,77  
Klasa IIId — średnia 3,53
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łucja Kuczkowska - 5,38
Milena Wenta
Milena Wenta - 5,16
Mateusz Lejkowski
Klasa IIIe — średnia 3,76
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dawid Galeński - 5,22
Seweryna Czaja
Angelika Stenka - 5,00

Jakub Sildatk - 4,88  
Julia Dawidowska - 4,83  
Ewelina Lejk - 4,77  
Klasa IIIf — średnia 3,59
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Samuel Hejden - 5,00

Karolina Lewna - 4,77  
Klasa IIIg — średnia 3,57
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Miszk - 5,00
 Aneta Bojanowska - 5,05

Beata Skierka - 4,88

Martyna Furman - 5,15

Klasa IIIh — średnia 3,59
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Bigus - 4,89

Celina Formela - 4,82