Osiągnięcia uczniów: 2007/2008

Projekty i programy
• "Wyrównywanie szans edukacyjnych"
• "Kroczek" - program adaptacyjny dla klas pierwszych
• "Fale kultury"
• Projekt Międzynarodowy "Szkoła Globalna"
• "Dni matematyki"
• "A kto to mów" - program logopedyczny
• "Światowy Dzień Zdrowia"
• XIV Igrzyska Przyjaźni z udziałem młodzieży z Belgii, Litwy, Węgier, Anglii i Niemiec oraz młodzieży gimnazjalnej z gminy Sierakowice
• Wymiana młodzieży - Polska-Ukraina

Konkursy
1. Finaliści Wojewódzkiego Konkursu
• Matematycznego - Kamil Koszałka
• Języka polskiego - Katarzyna Kowalewska
• Biologicznego - Katarzyna Kowalewska, Monika Recław
2. Wyróżnienie w konkursie na fotomontaż organizowanym przez Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego - Maciej Płotka
3. II miejsce - Martin Rydzyński, III miejsce - Aurelia Okrój, IV miejsce - Przemysław Treder w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego
4. Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego- Monika Recław, Katarzyna Kowalewska
5. III i IV miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Różnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce"
6. II miejsce w etapie rejonowym konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
7. I miejsce wśród 16 szkół w realizacji projektu "Czyste środowisko, zdrowe życie - Gimnazjaliści w poszukiwaniu produktu lokalnego", projekt koordynowany
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy.
8. I miejsce w marszu na orientację w XXIII Wojewódzkim Zlocie Szkolnych Kół Turystyczno-Krajoznawczych
9. III miejsce w rejonowych eliminacjach VII Konkursu Mitologicznego
10. II miejsce w międzyszkolnych "Gimnazjalnych Potyczkach z Językiem"
11. II miejsce w etapie gminnym oraz udział w etapie powiatowym w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Kaszubskiej - Patrycja Bora
12. Przygotowanie 5 przedstawień w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" i ich prezentacja dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sierakowicach
13. Kamil Mielewczyk uzyskał międzynarodowy certyfikat organizacji VATSIM w ramach pracy w kole symulacji lotniczych
14. Praca Moniki Recław została zakwalifikowała do konkursu "Wybory Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży". Monika w dniu 01.06.2008 uczestniczyła w posiedzeniu Sejmu jako posłanka reprezentując nasza szkołę.
15. II miejsce w konkursie plastycznym "Piękno mojego regionu" - konkurs organizowany przez Gimnazjum w Goręczynie
16. I, II, IV, VI miejsca w III edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego WOPR i KP Kartuzy "Bezpieczne wody 2008"
17. I, II miejsce w konkursie Plastycznym Nadleśnictwa Kartuzy "Drzewo i drewno"
18. Nagrody i wyróżnienia dla uczniów biorących udział w XXXVII edycji Konkursu "Ludowe talenty"
19. IV miejsce w etapie rejonowym w turnieju "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Sukcesy sportowe dziewcząt
• II miejsce w IX Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt
• I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Koszowej "Omega Cup" w Gdyni
• III miejsce w półfinałach wojewódzkich w piłce koszowej dziewcząt w ramach IX WGMS
• VII miejsce w rozgrywkach w pomorskiej Lidze Kadetek

Sukcesy sportowe chłopców
• I miejsce w Powiatowej Gimnazjalnej Lidze Piłki Siatkowej Chłopców.
• I miejsce w Wojewódzkiej Lidze Pomorskiej Kadetów
• II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta Kętrzyna
• II i III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta Inowrocławia
• I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki "Gwiazdka 2007" w Starogardzie Gdańskim
• VII miejsce w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Chłopców "Ostrawa Cup" w Czechach
• I miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjalnej Lidze Koszykówki Chłopców
• II miejsce w półfinałach wojewódzkich w koszykówce chłopców w ramach IX WGMS
• I miejsce w papieskiej Olimpiadzie Sportowej w Gdańsku
• III m. w finale wojewódzkim IX Gimnazjady Młodzieży Szkolnej 11 Piłkarskich Zawodów Chłopców

W minionym roku szkolnym odbyło się 8 konkursów kuratoryjnych. Do konkursów tych przystąpiło 164 uczniów i z tej liczby 26 zakwalifikowało się do etapu rejonowego, a 4 uczniów przeszło do etapu wojewódzkiego.
Poza konkursami kuratoryjnymi odbyło się szereg innych konkursów. Były to konkursy dotyczące regionu, konkursy językowe, przedmiotowe, ekologiczne, plastyczne, logopedyczne i inne, łącznie 34 konkursy. Wzięło w nich udział 495 uczniów. Wiele konkursów kierowanych było do całej społeczności szkolnej i wielokrotnie wszyscy w ich uczestniczyli.

Młodzież uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach odbywających się w naszej szkole
• Koncert charytatywny "Wiara Nadzieja Miłość"
• Akcje charytatywne prowadzone przez członków koła misyjnego
• Koncert dla środowiska lokalnego "Kolędy i Pastorałki"
• Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
• Akcja "Grosik"- szkolne Koło PCK- zbiórka pieniędzy na akcje letnią
• Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
• "Sprawiedliwy handel" - sprzedaż produktów pochodzących z krajów III Świata, w ramach programu "Szkoła Globalna"
• Przygotowanie przedstawienia "Kawiarniane wspomnienia" w trzecią rocznice śmierci Jana Pawła II
• Wyjazd do Budapesztu przedstawicieli koła wędkarskiego na zaproszenie tamtejszego związku wędkarskiego
• I Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
• I Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Krajach Francuskojęzycznych
• I Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
• Gimnazjalny marsz na orientację
• Pasowanie uczniów klas I
• Wybory do samorządu uczniowskiego
• Koncert Muzyki i Poezji Europejskiej
• Światowy Dzień Zdrowia

Nagrodzeni uczniowie
Uczniowie, którzy ukończyli rok szkolny uzyskując średnią powyżej 4,75 oraz otrzymali ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. Uczniowie Ci otrzymali nagrody książkowe. Wykaz tych osób znajduje się w dziale "Najlepsi uczniowie".

Nagrodę finansową wysokość 300 zł od Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego otrzymali absolwenci, którzy ukończyli gimnazjum ze średnia powyżej 5,0 i otrzymali ocenę wzorową z zachowania. Uczniowie ci to: Katarzyna Kowalewska, Monika Recław Mateusz Werpulewski, Martyna Konkel, Dawid Teclaf, Monika Labuda.

Nagrodę indywidualną dla najlepszego absolwenta gimnazjum ufundowaną przez przewodniczącego Rady Rodziców pana D. Jankowskiego otrzymał Martin Rydziński.

Nagrodę indywidualną dla najlepszych uczniów klas sportowych ufundowaną przez pana S. Szymichowskiego otrzymały: Iwona Kobiela, Alicja Kobiela, Weronika Rydzińska

Nagrodę imienia Haliny Buchacz dla najlepszego absolwenta uczącego się języka kaszubskiego otrzyma Patrycja Borowska. Nagroda wręczona zostanie w czasie Wigilii szkolnej.

Nagrody indywidualne otrzymali także uczniowie, którzy wykazali się dużą aktywnością w pracy na rzecz samorządu uczniowskiego, gazetki szkolnej "Wykrzyknik", kół zainteresowań, oraz za osiągnięcia sportowe.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymała Monika Recław

Wyróżnienie w konkursie "Na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego" otrzymała Monika Recław. Nagrodą za wyróżnienie w tym konkursie był obóz żeglarski sponsorowany przez zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP oraz Wójta Gminy Sierakowice pana Tadeusza Kobielę

Wszystkim, którzy docenili wysiłek uczniów i ufundowali nagrody, nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum w Sierakowicach składają serdeczne podziękowania.