Osiągnięcia uczniów: 2006/2007

Realizowane projekty edukacyjne

• Dobre maniery kluczem do kariery.
• Gimnazjalny labirynt.
• Z matematyką przez życie.
• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
• "Oddech moją siłą" - terapia logopedyczna.
• Dni matematyki.
• Moja szkoła w Unii Europejskiej.
• Książka moim przyjacielem.
• Klub dyskusyjny.
• Dzień Ziemi - sprzątanie świata.
• Pierwszy Dzień Wiosny - www.zdrowo.bezpiecznie.pl.

Warsztaty

• AIDS - warsztaty dla klas III.
• Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa.
• Tylko dla dziewcząt - warsztaty dla uczennic klas III.
• Problem zagrożeń w szkole - ich przyczyny i skutki - warsztaty prowadzone przez wychowawców klas.

Wymiana młodzieży

• Wizyta młodzieży z Ukrainy i Chełmna (Sierakowice, listopad 2006).
• Udział w 5. rocznicy nadania imienia podbrzeskiej szkole średniej (Litwa).
• "Śladami naszych ojców" - tygodniowe warsztaty młodzieży z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy (Sierakowice, lipiec 2007 - grant z programu "Młodzież").
• Wizyta młodzieży Gimnazjum w Sierakowicach w Saint Ghislain (Belgia, sierpień 2007).

Konkursy

• Laureat Kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego - uczeń klas II, Rafał Góra,
• Finalistka Kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - uczennica kl. III, Monika Grota,
• II miejsce w II etapie konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",
• V miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Poznajemy las" pod hasłem "Ekosystem lasu",
• II miejsce etap rejonowy w Konkursie Wiedzy o Regionie,
• I miejsce w powiecie w Konkursie Recytatorskim,
• V miejsce w powiecie w VI Powiatowym Konkursie Mitologicznym,
• Laureat Wojewódzki w Konkursie na Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży,
• Finaliści etapu wojewódzkiego - II i III miejsce w Wojewódzkim Dyktandzie Kaszubskim,
• Wyróżnienie w eliminacjach powiatowych Konkursu Recytatorskiego "Rodno mowa",
• II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum,
• III mieujsce w Powiatowym Konkursie Zainspirowanym Poezją Karola Wojtyły,
• Zakwalifikowanie się do ćwierćfinału mistrzostw Polski w piłce koszowej chłopców.

Inne

• Przygotowanie 6 przedstawień w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", przedstawienia prezentowano w Bibliotece Gminnej w Sierakowicach.
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - sztab działający w Gimnazjum w Sierakowicach.