Osiągnięcia uczniów: 2001/2002


• I miejsce w Ogólnopolskie Grze Ekologicznej "Gra w zielone" pt. Taniec żywiołów.
• I miejsce w eliminacjach rejonowych XXXI Konkursu Recytatorskiego "Rodnô mowa".
• I miejsce w konkursie powiatowym "Obrona cywilna".
• I miejsce w konkursie krajoznawczym oraz I miejsce w konkursie ekologicznym w czasie XVI Wojewódzkiego Zlotu Szkolnych Kół Turystyczno-Krajoznawczych.
• I miejsce w III Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej.
• II miejsce w województwie w Konkursie Języka Niemieckiego "Sprachdoktor 2002".
• II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcym i Młodzieżowym Zespołów Wokalnych i Wokalno-Tanecznych.
• II miejsce drużynowe w XVI Wojewódzkim Zlocie Szkolnych Kół Turystyczno-Krajoznawczych.
• III miejsce w I Międzygimnazjalnym Konkursie Europejskim "Unia i jej struktury.
• V miejsce w województwie w konkursie "Alfik Matematyczny 2002".
• Uzyskanie grantu na realizację programu "Alternatywa dla Pokémonów" z KOWEZ-u w Warszawie.
• Uzyskanie grantu na realizację programu "I Ty możesz być Alfą i Omegą".
• Organizacja Sejmiku Ekologicznego "Europa w mojej miejscowości".