Najlepsi uczniowie: II semestr 2005/2006
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 243.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 2
dopuszczających: 684
dostatecznych: 783
dobrych: 853
bardzo dobrych: 672
celujących: 46
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 49
bardzo dobrych: 43
dobrych: 75
poprawnych: 64
nieodpowiednich: 8
nagannych: 4
 
Klasa Ia — średnia 3,71
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Recław — 5,15
Karol Wejer — 5,00  
Mateusz Werpulewski — 4,90  
Patrycja Borowska — 4,76  
Karolina Lelek — 4,76  
Klasa Ib — średnia 3,18
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Piotr Teclaf — 5,00
Klasa Ic — średnia 3,58
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aurelia Okrój — 5,08 Paulina Domaszk
Amelia Domaszk — 5,00 Amelia Domaszk
Weronika Król — 4,91 Mateusz Ulenberg
Klasa Id — średnia 3,44
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Justyna Damaszk — 4,75 Wojciech Mateja
Klasa Ie — średnia 3,61
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martin Rydzyński — 5,26 Anna Brylowska
Monika Labuda — 5,00  
Krystyna Kotłowska — 4,92  
Anna Brylowska — 4,84  
Weronika Czonstke — 4,84  
Klasa If — średnia 3,71
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Przemysław Treder — 4,92 Angelika Kotłowska
Tomasz Stencel — 4,77 Aneta Kwidzińska
  Patryk Regliński
Klasa Ig — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Kwiecień — 4,85 Jarosław Damps
  Mateusz Grzenkowicz
Klasa Ih — średnia 3,36
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Witold Lis
Klasa Ii — średnia 3,71
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Konkol — 4,83 Marta Dawidowska
  Łucja Myszk
  Waldemar Wysocki
Klasa Ij — średnia 3,45
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Kowalewska — 5,08 Ewelina Bulczak
Patrycja Leik — 4,83 Weronika Stolc
Katarzyna Ramczyk — 4,75  

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 9.
Ilość uczniów: 231.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 7
dopuszczających: 805
dostatecznych: 941
dobrych: 862
bardzo dobrych: 578
celujących: 22
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 41
bardzo dobrych: 20
dobrych: 56
poprawnych: 74
nieodpowiednich: 23
nagannych: 16
 
Klasa IIa — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIb — średnia 3,55
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wioleta Szynszecka — 4,85 Renata Serkowska
Ilona Złoch — 4,85 Dominika Złoch
Paulina Teclaf — 4,78  
Klasa IIc — średnia 3,58
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aleksandra Formela — 4,92 Aleksandra Formela
Klasa IId — średnia 3,54
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Grota — 5,00 Marta Kotłowska
Aleksandra Puzdrowska — 4,79 Mateusz Płotka
  Anna Rzeszutek
  Hanna Szczypior
  Michał Woźniak
Klasa IIe — średnia 3,30
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Wrońska — 4,92 Jarosław Gawin
Patrycja Labuda — 4,78 Dorota Mielewczyk
Klasa IIf — średnia 3,52
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Chuk — 4,93 Wioleta Malek
Klasa IIg — średnia 3,52
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agnieszka Karbińska — 5,00 Ewelina Kamińska
Ewelina Kamińska — 4,86  
Marta Eggert — 4,80  
Klasa IIh — średnia 3,05
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Iwona Labuda — 5,07 Anna Walkusz
  Michał Ziegert
Klasa IIi — średnia 3,47
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Pyszniak
  Marcin Terman

Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 254.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 0
dopuszczających: 881
dostatecznych: 893
dobrych: 862
bardzo dobrych: 847
celujących: 112
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 67
bardzo dobrych: 35
dobrych: 63
poprawnych: 55
nieodpowiednich: 16
nagannych: 18
 
Klasa IIIa — średnia 3,29
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Lucyna Jażdzewska — 4,93 Katarzyna Furman
Klasa IIIb — średnia 3,58
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Walkusz — 5,20 Tomasz Frankowski
Klasa IIIc — średnia 3,59
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Alicja Ulenberg — 4,86 Alicja Ulenberg
Monika Wenta — 4,76 Weronika Gronda
Klasa IIId — średnia 3,70
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anita Wolska — 5,29 Jolanta Browarczyk
Paulina Ropella — 5,14 Joanna Konkel
Estera Miszk — 5,07 Bartosz Rzeszutek
Martyna Dejk — 4,79 Anita Wolska
Klasa IIIe — średnia 3,66
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Grzenkowicz — 5,07 Sabina Brzeska
Katarzyna Płotka — 5,07 Ewa Drywa
Sabina Brzeska — 4,92 Agnieszka Młyńska
Zdzisław Walkusz — 4,92 Krzysztof Syldatk
Alicja Dejk — 4,85 Sylwia Walkusz
Anna Grochała — 4,78 Zdzisław Walkusz
Klasa IIIf — średnia 3,66
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Cezary Andryskowski — 5,37 Sabina Bladowska
Sabina Bladowska — 5,28 Mateusz Skrzypkowski
Magdalena Myszk — 5,00  
Karol Damps — 4,92  
Sandra Lewna — 4,92  
Kamila Wróblewska — 4,86  
Łukasz Formela — 4,85  
Klasa IIIg — średnia 3,56
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Kwidzińska — 4,86 Mateusz Hol-Łebiński
Mateusz Holk-Łebiński — 4,78  
Zofia Gliszczyńska — 4,78  
Tatiana Wejer — 4,78  
Klasa IIIh — średnia 3,29
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Arkadiusz Szynszecki — 5,14 Karolina Gojtowska
Artur Schmidke — 5,00 Justyna Olszewska
  Rafał Reclaf
  Robert Reclaf
Klasa IIIi — średnia 3,62
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łukasz Abramowski — 5,28 Łukasz Abramowski
Ewelina Wenta — 4,78 Jarosław Bartelik
  Justyna Brzeska
  Wojciech Koszałka
  Michał Skierka
  Ewelina Wenta
Klasa IIIj — średnia 3,90
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Dawidowska — 5,37 Marcin Myszk
Katarzyna Itrich — 5,14  
Natalia Kobiela — 5,07  
Małgorzata Kucznier — 4,93