Najlepsi uczniowie: I semestr 2006/2007
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 232.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 18
dopuszczających: 570
dostatecznych: 794
dobrych: 874
bardzo dobrych: 613
celujących: 21
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 75
bardzo dobrych: 51
dobrych: 63
poprawnych: 36
nieodpowiednich: 6
nagannych: 2
 
Klasa Ia — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Justyna Neumiler - 5,00 Ariadna Choszcz

Sebastian Petke 
Klasa Ib — średnia 3,40
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Kańska - 4,75
Klasa Ic — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa Id — średnia 3,79
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Alicja Woźniak - 5,00 Karina Bojanowska
Magdalena Rzeszutek - 4,84 Anna Kotłowska
Karolina Mielewczyk
Patrycja Okrój
Anita Olszewska
Żaneta Olszewska
Magdalena Rzeszutek
Martyna Skrzypkowska
Alicja Woźniak
Klasa Ie — średnia 3,52
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Bobkowska - 4,92 Jolanta Drywa
Adam Piotrowski - 4,75 Łukasz Kwidziński
Natalia Kwidzińska
Adam LAnge
Maciej Płotka
Klasa If — średnia 3,48
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Dyldatk - 4,83 Michalina Labuda
Karolina Syldatk
Klasa Ig — średnia 3,62
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Amelia Recław - 5,10 Karolina Kwidzińska
Aleksandra Zelewska - 4,75 Justyna Myszk
Karolina Myszk
Aleksandra Płotka
Katarzyna Studzińska
Mateusz Woźniak
Klasa Ih — średnia 3,50
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Sławomir Rzeppa - 4,77
Klasa Ii — średnia 3,48
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Krystian Piepiórka - 4,83 Łukasz Grzenkowicz
Mateusz Rychert - 4,83 Szymon Klejna
Dominika Labuda
Krzysztof Leik
Alicja Stenka
Klasa Ij — średnia 3,60
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agata Gostkowska - 5,00 Agata Gostkowska
Karol Littwin
Wojciech Woźniak
Martyna Tarasiuk

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 243.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 41
dopuszczających: 952
dostatecznych: 974
dobrych: 907
bardzo dobrych: 610
celujących: 16
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 60
bardzo dobrych: 25
dobrych: 60
poprawnych: 60
nieodpowiednich: 26
nagannych: 12
 
Klasa IIa — średnia 3,60
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Patrycja Borowska - 4,80 Monika Recław
Monika Recław - 5,13
Mateusz Werpulewski - 5,00
Klasa IIb — średnia 2,94
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Piotr Teclaf - 4,93
Klasa IIc — średnia 3,25
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Amelia Domaszk - 4,85 Amelia Domaszk
Aurelia Okrój - 4,77 Paulina Domaszk
Mateusz  Ulenberg
Klasa IId — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łukasz Klasa
Wojciech Mateja
Marcin Mielewczyk
Klasa IIe — średnia 3,48
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Czonstke - 4,86 Krystyna Kotłowska
Krystyna Kotłowska - 4,80 Anna Kwidzińska
Martin Rydziński - 5,00 Ewelina Kwidzińska
Monika Labuda - 5,00
Klasa IIf — średnia 3,45
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelika Kotłowska
Aneta Kwidzińska
Łukasz Treder
Piotr Wenta
Klasa IIg — średnia 3,37
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
JarosławDamps
Szymon Stencel
Klasa IIh — średnia 3,12
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIi — średnia 3,34
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Grzenkowicz
Łucja Myszk
Klasa IIj — średnia 3,28
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Kowalewska - 5,00 Aleksandra Łęcka
Karol Olszewski
Mateusz Piotrowski
Weronika Stolc

Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 9.
Ilość uczniów: 230.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 46
dopuszczających: 804
dostatecznych: 904
dobrych: 867
bardzo dobrych: 552
celujących: 12
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 62
bardzo dobrych: 23
dobrych: 36
poprawnych: 79
nieodpowiednich: 21
nagannych: 8
 
Klasa IIIa — średnia 3,17
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIIb — średnia 3,40
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wioleta Szynszecka - 4,78 Dominika Złoch
Klasa IIIc — średnia 3,60
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIId — średnia 3,53
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Grota - 5,00 Mateusz Płotka
Dajana Borowska - 4,86 Anna Rzeszutek
Hanna Szczypior - 4,85 Hanna Szczypior
Michał Woźniak
Klasa IIIe — średnia 3,12
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Gronda
Wioleta Grzenkowicz
Patrycja Labuda
Dorota Leik
Dorota Mielewczyk
Katarzyna Wrońska
Klasa IIIf — średnia 3,57
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Chuk - 4,86
Klasa IIIg — średnia 3,35
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIIh — średnia 3,14
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Iwona Labuda - 5,00 Iwona Labuda
Anna Walkusz
Michał Ziegert
Klasa IIIi — średnia 3,31
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja