Najlepsi uczniowie: I semestr 2014/2015
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 7.
Ilość uczniów: 160.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 31
dopuszczających: 510
dostatecznych: 615
dobrych: 598
bardzo dobrych: 297
celujących: 32

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 76
bardzo dobrych: 35
dobrych: 36
poprawnych: 9
nieodpowiednich: 2
nagannych: 2

Klasa Ia — średnia 2,98
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Krystian Konkol

Klasa Ib — średnia 3,07
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Daria Brzeska
Klasa Ic — średnia 3,60
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelika Hinc - 4,85
Wiktoria Czaja
Michalina Jażdziewska - 4,92 Paweł Drywa 
Milena Lejkowska - 5,00
Radosław Garski 

Michalina Jażdziewska

Dawid Król 

Maksymilian Król
  Marta Piwka
Klasa Id — średnia 3,56
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Felskowska - 5.14
Mateusz Głodowski
  Maciej Gruba
  Martyna Felskowska
  Zuzanna Reiter
  Weronika Wenta
Klasa Ie — średnia 3,70
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Faustyna Cymerman - 4,77
Faustyna Cymerman
Szymon Ortman - 5,31
Julia Spręga
Julia Spręga - 5,23 Adriana Paracka
Anna Syldatk - 5,08

Oliwia Wenta  
Klasa If — średnia 3,28
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Adam Gackowski - 5,08
Aleksandra Garska
  Szymon Polejowski
Klasa Ig — średnia 3,36
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Justyna Kulaszewicz

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 199.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 90
dopuszczających: 864
dostatecznych: 659
dobrych: 647
bardzo dobrych: 490
celujących: 208
ocena opisowa: 2
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 85
bardzo dobrych: 21
dobrych: 45
poprawnych: 27
nieodpowiednich: 11
nagannych: 8
ocena opisowa: 2
Klasa IIa — średnia 3,07
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Czaja - 5,07

Klasa IIb — średnia 3,12
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Treder
Klasa IIc — średnia 4,02
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Cyperska - 5,07

Maja Formela - 4,80  
Kaja Karczewska - 5,07  
Dominik Kuczkowski - 5,60  
Tomasz Wolski  
Klasa IIe — średnia 3,43
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kamila Młyńska - 4,93
Kamila Młyńska

Monika Król 
  Andżelika Mejna
  Bartosz Ruszkowski
  Dawid Zaborowski
Klasa IIf — średnia 3,39
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kornelia Bobkowska - 5,27

Klasa IIg — średnia 3,60
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Szymon Formella - 5,36 Klaudia Głodowska
Klaudia Głodowska - 5,00 Patryk Bronk
Maciej Kuchta - 5,20 Szymon Tandek
Alicja Warmowska - 4,93  
Klasa IIh — średnia 3,11
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kaja Leszczyńska - 5,13
Klaudia Woźniak
Klasa IIi — średnia 3,45
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wiktoria Bronk - 4,93
Wiktoria Klasa
  Kordian Lewna

Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 166.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 67
dopuszczających: 706
dostatecznych: 595
dobrych: 495
bardzo dobrych: 421
celujących: 194
ocena opisowa: 1

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 84
bardzo dobrych: 22
dobrych: 23
poprawnych: 22
nieodpowiednich: 5
nagannych: 9
opisowe: 1

Klasa IIIa — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Oliwia Mielewczyk - 5,06
Klasa IIIb — średnia 3,29
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Nikodem Choszcz - 5,40

Marta Reclaf

Marta Reclaf - 5,06

 

Klasa IIIc — średnia 3,85
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Błażej Cymerman - 5,33
Anna Maszke - 5,27  
Julia Smentoch  
Klasa IIId — średnia 3,61
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dagmara Damps - 5,40
Klasa IIIe — średnia 3,31
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Roksana Bobkowska - 4,80
Klasa IIIf — średnia 3,43
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Natalia Bojanowska - 5,10 Natalia Bojanowska
Angelika Wróblewska - 5,40 Angelika Wróblewska
Klasa IIIg — średnia 3,52
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Adriana Klein - 4,93
Julia Lewna
Julia Lewna - 5,40  
Klasa IIIh — średnia 2,97
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klaudia Bednarek