Najlepsi uczniowie: II semestr 2006/2007
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 232.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 1
dopuszczających: 663
dostatecznych: 773
dobrych: 825
bardzo dobrych: 557
celujących: 55
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 71
bardzo dobrych: 43
dobrych: 63
poprawnych: 41
nieodpowiednich: 10
nagannych: 0
 
Klasa Ia — średnia 3,40
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Justyna Neumiler - 5,07
Klasa Ib — średnia 3,41
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Kańska - 4,75 Krystyna Bychowska
Marta Dejk - 4,75 Marta Dejk
Karolina Kańska
Klasa Ic — średnia 3,39
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa Id — średnia 3,80
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Alicja Woźniak - 5,00 Alicja Woźniak
Magdalena Rzeszutek - 4,77 Żaneta Olszewska
Angelika Pioch - 4,92 Anita Olszewska
Żaneta Olszewska - 4,77 Karolina Mielewczyk
Anna Kotłowska
Klasa Ie — średnia 3,43
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agnieszka Kwiecień - 4,75 Michalina Labuda
Karolina Syldatk - 5,08
Klasa If — średnia 3,39
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Bobkowska - 5,00 Jolanta Drywa
Adam Piotrowski - 4,92 Maciej Płotka
Klasa Ig — średnia 3,64
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Amelia Recław - 5,17 Karolina Kwidzińska
Aleksandra Zelewska - 4,92 Karolina Myszk
Aleksandra Płotka
Mateusz Woźniak
Klasa Ih — średnia 3,42
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Sławomir Rzeppa - 4,85
Szymon Białk - 4,77
Klasa Ii — średnia 3,56
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Krystian Piepiórka - 4,91 Dominika Labuda
Mateusz Rychert - 4,83
Paulina Hejden - 4,83
Aneta Hinc - 4,81
Klasa Ij — średnia 3,70
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agata Gostkowska - 5,10
Martyna Borecka - 4,90
Dominika Mielewczyk - 4,80
Karolina Mielewczyk - 4,75

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 242.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 7
dopuszczających: 914
dostatecznych: 937
dobrych: 914
bardzo dobrych: 662
celujących: 41
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 47
bardzo dobrych: 29
dobrych: 76
poprawnych: 64
nieodpowiednich: 18
nagannych: 8
 
Klasa IIa — średnia 3,77
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Patrycja Borowska - 4,93 Monika Recław
Monika Recław - 5,26
Karolina Lelek - 5,13
Karol Wejer - 4,80
Klasa IIb — średnia 3,01
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Piotr Teclaf - 5,07
Klasa IIc — średnia 3,31
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Amelia Domaszk - 4,93 Amelia Domaszk

Paulina Domaszk
Klasa IId — średnia 3,24
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIe — średnia 3,67
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Czonstke - 4,80 Krystyna Kotłowska
Krystyna Kotłowska - 4,86 Anna Kwidzińska
Martin Rydziński - 5,00 Ewelina Kwidzińska
Monika Labuda - 5,00 Cezary Pawelczyk
Koleta Krause - 4,93
Anna Kwidzińska - 4,80
Klasa IIf — średnia 3,54
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIg — średnia 3,43
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Młyńska - 4,80 Szymon Stencel
Klasa IIh — średnia 3,21
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klasa IIi — średnia 3,45
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Konkel - 4,80 Monika Grzenkowicz
Klasa IIj — średnia 3,36
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Kowalewska - 5,07 Aleksandra Łęcka

Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 9.
Ilość uczniów: 231.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 2
dopuszczających: 838
dostatecznych: 898
dobrych: 831
bardzo dobrych: 682
celujących: 47
 
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 60
bardzo dobrych: 26
dobrych: 45
poprawnych: 72
nieodpowiednich: 21
nagannych: 6
 
Klasa IIIa — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aldona Bulczak - 4,79
Izabela Labuda - 4,79
Klasa IIIb — średnia 3,47
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wioleta Szynszecka - 5,00
Paulina Teclaf - 4,78
Klasa IIIc — średnia 3,69
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aleksandra Formela - 5,00
Aurelia Markowska - 5,00
Klasa IIId — średnia 3,60
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Grota - 5,14 Mateusz Płotka
Dajana Borowska - 5,13 Anna Rzeszutek
Hanna Szczypior - 5,00 Hanna Szczypior
Ewa Wenta - 4,93 Michał Woźniak
Karol Wróbel - 4,93
Szymon Mechliński - 4,86
Klasa IIIe — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Wrońska - 5,00 Weronika Gronda
Wioleta Grzenkowicz
Dorota Leik
Klasa IIIf — średnia 3,71
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Chuk - 5,06
Szymon Brzeski - 4,86
Maciej Fularczyk - 4,80
Klasa IIIg — średnia 3,57
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agnieszka Karbińska - 5,00
Ewelina Kamińska - 4,86
Alicja Dawidowska - 4,78
Klasa IIIh — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Iwona Labuda - 5,07
Iwona Licbarska - 4,86
Klasa IIIi — średnia 3,36
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Pyszniak - 4,87