Najlepsi uczniowie: II semestr 2015/2016
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 192.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 19
dopuszczających: 569
dostatecznych: 732
dobrych: 624
bardzo dobrych: 418
celujących: 134

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 80
bardzo dobrych: 31
dobrych: 33
poprawnych: 33
nieodpowiednich: 12
nagannych: 2

Klasa Ia — średnia 3,57
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Szulist - 5,07

Natalia Woźniak

Natalia Woźniak - 5,07 Maciej Bronk
Klasa Ib — średnia 3,39
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klaudia Szreder - 5,23
Sandra Labuda - 5,09
Klasa Ic — średnia 3,21
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Zuzanna Czapiewska - 4,77
Kinga Szulta - 4,77  
Klasa Id — średnia 3,56
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Treder - 4,85

Julia Bronk - 4,77  
Kamila Lewna - 4,77  
Klasa Ie — średnia 4,25
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Agata Spręga - 5,69
Magdalena Bojek - 5,38

Antonina Król - 5,31
Krzysztof Wolski - 5,23

Eliza Wiczkowska - 4,79  
Estera Leszczyńska - 5,08  
Amelia Penk - 4,86  
Klasa If — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Klaudia Bojanowska - 5,46 Łukasz Grabowski
Konrad Bonicki - 5,08
Natalia Plaga - 5,23  
Klasa Ig — średnia 3,32
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa Ih — średnia 3,12
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelika Migowska - 5,00
Radomir Skibiński
Martyna Kotłowska - 4,85  
Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 7.
Ilość uczniów: 161.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 44
dopuszczających: 725
dostatecznych: 586
dobrych: 495
bardzo dobrych: 398
celujących: 181
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 70
bardzo dobrych: 31
dobrych: 21
poprawnych: 20
nieodpowiednich: 11
nagannych: 8
Klasa IIa — średnia 3,30
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dominik Miotk - 4,94
Klasa IIb — średnia 3,17
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Górlikowska - 5,07
Klasa IIc — średnia 3,54
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Michalina Jażdziewska - 5,07
Patryk Ziegert
Milena Lejkowska - 5,13 Maksymilian Król
Amgelika Hinc - 4,93 Wojciech Kulas 
Klasa IId — średnia 3,42
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Felskowska - 5,40

Joanna Cyman - 4,80  
Klasa IIe — średnia 3,64
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Faustyna Cymerman - 5,13
Adriana Paracka - 4,80
Szymon Ortman - 5,30
Juli Spręga - 5,67  
Anna Syldatk - 5,40  
Klasa IIf — średnia 3,29
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Adam Gackowski - 4,93 Adam Gackowski

Szymon Polejowski
Klasa IIg — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julia Czaja - 5,33
Julia Myszk - 4,93

Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 190.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 10
dopuszczających: 777
dostatecznych: 753
dobrych: 638
bardzo dobrych: 637
celujących: 480
ocena opisowa: 3

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 93
bardzo dobrych: 32
dobrych: 22
poprawnych: 38
nieodpowiednich: 3
nagannych: 2
opisowe: 3

Klasa IIIa — średnia 3,36
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Czja - 5,33
Lidia Mańska - 5,07  
Klasa IIIb — średnia 3,49
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Zuzanna Młyńska - 4,83

Paulina Treder

Paulina Treder - 4,83  
Klasa IIIc — średnia 4,30
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julia Brzezińska - 5,16
Marta Dominik - 5,22  
Maja Formela - 5,44  
Kaja Karczewska - 5,27  
Dominik Kuczkowski - 5,77  
Karolina Lewna - 4,94  
Wiktoria Pufelska - 5,17  
Monika Cyperska - 5,11  
Patrycja Rejmak - 5,22  
Julia Stencel - 4,88  
Tomasz Wolski - 5,05  
Klasa IIIe — średnia 3,90
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łucja Bendzmer - 5,28
Andżelika Mejna - 5,39
Kamila Młyńska - 5,39
Martyna Pobłocka - 5,22
Wiktoria Ziegert - 5,22
Maksymilia Penkowski - 4,78  
Bartosz Ruszkowski - 5,06  
Klasa IIIf — średnia 3,73
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kornelia Bobkowska - 5,39
Klasa IIIg — średnia 4,01
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Szymon Formella - 5,53 Klaudia Głodowska
Klaudia Głodowska - 5,40
Maciej Kuchta - 5,39  
Wiktoria Gafka - 4,94  
Alicja Warmowska - 5,33  
Aleksandra Myszk - 5,00  
Klasa IIIh — średnia 3,58
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kaja Leszczyńska - 5,56 Celina Stencel
Daria Ciszkowska - 5,39
Natalia Bulczak - 5,06  
Paulina Młyńska - 4,89  
Klasa IIIi — średnia 3,83
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wiktoria Bronk - 5,28 Wiktoria Klasa
Wiktoria Klasa - 5,06  
Kinga Strzelecka - 4,94