Najlepsi uczniowie: I semestr 2012/2013
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 179.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 87
dopuszczających: 623
dostatecznych: 692
dobrych: 583
bardzo dobrych: 310
celujących: 23

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 41
bardzo dobrych: 33
dobrych: 53
poprawnych: 29
nieodpowiednich: 12
nagannych: 10
ocena opisowa: 1

Klasa Ia — średnia 3,04
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Oliwia Mielewczyk

 

Magdalena Tusk

Klasa Ib — średnia 3,07
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Nikodem Choszcz - 4,84
Aleksandra Neubauer
Klasa Ic — średnia 3,75
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Maszke - 4,77
Maciej Huczyk
Błażej Cymerman - 4,85  
Klasa Id — średnia 3,69
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dagmara Damps - 4,86
Agata Kałduńska
Klasa Ie — średnia 2,78
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa If — średnia 3,01
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Angelika Wróblewska
Klasa Ig — średnia 3,30
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Julia Lewna - 5,15
Julia Lewna
  Anna Stencel
Klasa Ih — średnia 2,98
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Honorata Król

Statystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 177.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 140
dopuszczających: 884
dostatecznych: 721
dobrych: 683
bardzo dobrych: 343
celujących: 28
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 29
bardzo dobrych: 22
dobrych: 44
poprawnych: 40
nieodpowiednich: 20
nagannych: 21
ocena opisowa: 1
Klasa IIa — średnia 2,74
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Szczodrowska - 4,88

Klasa IIb — średnia 2,61
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Dawid Zielke
Klasa IIc — średnia 3,10
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Mateusz Smętoch
Klasa IId — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Weronika Kulaszewicz
Klasa IIe — średnia 3,36
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Laurea Węsierska - 4,75

Klasa IIf — średnia 3,49
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karol Grabowski
  Patrycja Labuda
  Alicja Lis
  Mateusz Ruszkowski
Klasa IIg — średnia 2,96
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Kornelia Zaborowska

Daria Drywa

 Mateusz Jankowski
  Karolina Pobłocka
Klasa IIh — średnia 3,11
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 186.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 105
dopuszczających: 837
dostatecznych: 723
dobrych: 595
bardzo dobrych: 490
celujących: 26

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 50
bardzo dobrych: 26
dobrych: 43
poprawnych: 34
nieodpowiednich: 16
nagannych: 17

Klasa IIIa — średnia 2,97
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Marek Reszka
Klasa IIIb — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aldona Labuda
  Natalia Paracka
Klasa IIIc — średnia 3,15
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa IIId — średnia 3,25
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łucja Kuczkowska - 5,00
Milena Wenta
Milena Wenta - 4,93
Filip Wolski

 Mateusz Lejkowski
Klasa IIIe — średnia 3,46
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dawid Galeński - 5,00
Seweryna Czaja
Angelika Stenka - 4,87

Klasa IIIf — średnia 3,09
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa IIIg — średnia 3,16
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Miszk - 5,00
 Aneta Bojanowska - 4,87

Beata Skierka - 4,80

Martyna Furman - 4,75

Klasa IIIh — średnia 3,24
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.