Najlepsi uczniowie: II semestr 2011/2012
Statystyka dla klas pierwszych
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 180.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 49
dopuszczających: 770
dostatecznych: 642
dobrych: 527
bardzo dobrych: 296
celujących: 49

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 38
bardzo dobrych: 30
dobrych: 43
poprawnych: 43
nieodpowiednich: 9
nagannych: 15
ocena opisowa: 1

Klasa Ia — średnia 3,18
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Paulina Szczodrowska - 5,00
Klasa Ib — średnia 2,54
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Klasa Ic — średnia 3,02
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klasa Id — średnia 3,55
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Adrian Felskowski - 5,00

Natalia Wenta - 4,77  
Klasa Ie — średnia 3,36
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Laura Węsierska - 4,92
Maja Wróbel
Klasa If — średnia 3,52
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Karol Grabowski
  Beata Kwidzińska
Klasa Ig — średnia 3,00
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Daria Drywa - 4,77
Kornelia Zaborowska
Klasa Ih — średnia 3,30
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencjaStatystyka dla klas drugich
Ilość oddziałów: 8.
Ilość uczniów: 192.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 53
dopuszczających: 940
dostatecznych: 818
dobrych: 695
bardzo dobrych: 517
celujących: 36
Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 41
bardzo dobrych: 38
dobrych: 47
poprawnych: 44
nieodpowiednich: 8
nagannych: 13
Klasa IIa — średnia 3,00
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marek Reszka - 4,88
Marek Reszka
Klasa IIb — średnia 3,27
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aldona Labuda - 5,00
Aldona Labuda
Klasa IIc — średnia 3,22
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Krzysztof Kowalewski - 4,94
Alicja Domaszk
Klasa IId — średnia 3,22
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łucja Kuczkowska - 5,19
Szymon Cierocki
Milena Wenta - 4,94
 Mateusz Lejkowski

Milena Wenta
Klasa IIe — średnia 3,66
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dawid Galeński - 5,00

Angelika Stenka - 4,88
 
Julia Dawidowska - 4,75  
Klasa IIf — średnia 3,11
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja

Klasa IIg — średnia 3,22
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Furman - 4,88
Aneta Bojanowska
Aneta Bojanowska - 4,88

Marta Miszk - 4,81
 
Klasa IIh — średnia 3,19
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja


Statystyka dla klas trzecich
Ilość oddziałów: 10.
Ilość uczniów: 229.
Ilość ocen:
niedostatecznych: 20
dopuszczających: 1214
dostatecznych: 983
dobrych: 832
bardzo dobrych: 833
celujących: 178

Ilość ocen z zachowania:
wzorowych: 93
bardzo dobrych: 31
dobrych: 30
poprawnych: 50
nieodpowiednich: 14
nagannych: 11

Klasa IIIa — średnia 3,48
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Kurs - 4,89
Klasa IIIb — średnia 3,30
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Dawid Gnibba
Klasa IIIc — średnia 3,21
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Michał Woźniak - 4,78
Michał Woźniak
Klasa IIId — średnia 3,94
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Kamil Felskowski - 5,50
Karolina Polejowska
Julia Penkowska - 5,05
Natalia Malek
Paweł Wróblewski - 5,00  
Aleksandra Młyńska - 4,83  
Rafał Lehmann - 4,83  
Daria Sychta - 4,83  
Karolina Polejowska - 4,78  
Kornelia Pyszka - 4,78  
Klasa IIIe — średnia 3,70
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Magdalena Maszke - 5,17
Jakub Leszczyński
Ewelina Sobisz - 5,11
Mateusz Pawelczyk
Anna Miotk - 5,06
Ewelina Sobisz
Mateusz Pawelczyk - 5,06  
Wioleta Szymichowska - 5,00  
Jakub Leszczyński - 4,89  
Arian Płotka - 4,83  
Martyna Furman - 4,78  
Klasa IIIf — średnia 3,51
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Patrycja Blok - 5,06
Dagmara Domaszk
Agnieszka Szulc - 4,89  
Dagmara Domaszk - 4,83  
Kinga Cherek - 4,78  
Klasa IIIg — średnia 3,65
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Natalia Niklas - 5,06
Karolina Grzenkowicz
 Zofia Reclaf - 5,00

 Weronika Damps - 4,95

 Klaudia Chmielecka - 4,94

Anna Malek - 4,83  
Karolina Grzenkowicz - 4,78  
Klasa IIIh — średnia 3,40
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Martyna Fierka - 5,22

Ewa Gawin - 4,94  
Klaudia Lejk - 4,83  
Katarzyna Bigus - 4,78  
Klasa IIIi — średnia 3,20
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Natalia Drywa - 4,77

Klasa IIIj — średnia 3,13
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja