Osiągnięcia uczniów: 2002/2003

• I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej.
• I miejsce w XVII Wojewódzkim Turnieju SKKT, PTSM, PTTK — Stegna 2002.
• I miejsce w IV Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej.
• I miejsce w etapie gminnym Konkursu Recytatorskiego "Rodnô mowa".
• II miejsce w etapie powiatowym Konkursu Historycznego "Polska Piastów".
• II miejsce w rejonie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Dzieje oręża polskiego".
• III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce koszowej chłopców w IV WIMG.
• IV miejsce w województwie w Konkursie Języka Niemieckiego "Sprachdoktor 2003".
• VI miejsce w wojewódzkim etapie XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
• Wyróżnienie dla chóru w Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Religijnej w Żukowie.
• Uzyskanie grantu na realizację programu "Razem w Europie" z Fundacji Edukacja dla Demokracji.
• Organizacja II Sejmiku Europejskiego "Razem w Europie".
• Udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą".