Najlepsi uczniowie: I semestr 2005/2006
Klasa Ia
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Recław — 5,0 Justyna Kuchta
Karol Wejer — 4,8
Mateusz Werpulewski — 5,1 (zachowanie dobre)

Klasa Ib
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Piotr Teclaf — 4,91

Klasa Ic
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Krów — 4,75 Amelia Domaszk
Paulina Domaszk — 4,83 Paulina Domaszk
Mateusz Ulenberg

Klasa Id
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wojciech Mateja

Klasa Ie
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Brylowska — 4,76 Anna Brylowska
Krystyna Kotłowska — 4,76 Daniel Koszałka
Monika Labuda — 5,0

Klasa If
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Angelika Kotłowska
Marcin Kropidłowski
Aneta Kwidzińska
Kamila Labuda
Mirosław Landowski
Patryk Regliński
Łukasz Treder

Klasa Ig
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Młyńska — 4,77 Jarosław Damps
Adam Grzenkowicz
Łukasz Grzenkowicz
Mateusz Grzenkowicz
Marta Kwiecień

Klasa Ih
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Witold Lis

Klasa Ii
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marta Dawidowska
Wojciech Grzenkowicz
Damian Labuda
Łucja Myszk
Waldemar Wysocki

Klasa Ij
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Kowalewska — 5,08 Ewelina Bulczak
Patrycja Leik — 4,92 Katarzyna Kowalewska
Robert Lawrenc
Aleksandra Łęcka
Weronika Stolc

Klasa IIa
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aldona Bulczak

Klasa IIb
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Wioleta Szynszecka — 4,85 Renata Serkowska
Paulina Teclaf
Dominika Złoch

Klasa IIc
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Aleksandra Formela
Ewelina Wenta

Klasa IId
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Monika Grota — 4,92 Karolina Kotłowska
Anna Rzeszutek
Marta Kotłowska
Mateusz Płotka
Hanna Szczypior
Michał Woźniak

Klasa IIe
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Wrońska — 4,78 Dawid Berman
Jarosław Gawin
Dariusz Labuda
Dorota Mielewczyk

Klasa IIf
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Katarzyna Chuk — 4,86 Wioletta Malek

Klasa IIg
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Ewelina Kamińska — 4,8 Ewelina Kamińska
Agnieszka Karbińska — 5,0 Tomir Kobiela

Klasa IIh
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Iwona Labuda — 4,93 Iwona Labuda
Anna Walkusz
Michał Ziegert

Klasa IIi
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Pyszniak
Dariusz Stencel
Marcin Terman

Klasa IIIa
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Lucyna Jażdzewska — 5,06 Katarzyna Furman

Klasa IIIb
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Walkusz — 5,0 Tomasz Frankowski

Klasa IIIc
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Marlena Brzezińska
Emilia Klawikowska
Alicja Ulenberg

Klasa IIId
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anita Wolska — 5,07 Jolanta Browarczyk
Paulina Ropella — 4,93 Patrycja Cymerman
Estera Miszk — 4,93 Joanna Konkel
Michał Lejkowski
Bartosz Rzeszutek
Anita Wolska

Klasa IIIe
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Weronika Grzenkowicz — 4,92 Sabina Brzeska
Alicja Dejk — 4,78 Ewa Drywa
Katarzyna Płotka — 4,78 Agnieszka Młyńska
Zdzisław Walkusz — 4,78 Krzysztof Syldatk
Dawid Treder
Sylwia Walkusz
Zdzisław Walkusz

Klasa IIIf
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Cezary Andryskowski — 5,0 Sabina Bladowska
Sabina Bladowska — 4,93 Mateusz Skrzypkowski

Klasa IIIg
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Mateusz Holk-Łebiński

Klasa IIIh
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Karolina Gojtowska
Karolina Stefańska

Klasa IIIi
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Łukasz Abramowski — 5,14 Łukasz Abramowski
Wojciech Koszałka
Jarosław Bartelik
Justyna Brzeska
Szymon Hejden
Jagoda Kuczkowska
Michał Skierka
Ewelina Wenta
Mateusz Dawidowski

Klasa IIIj
Średnia 4,75 i więcej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe 100% frekwencja
Anna Dawidowska — 5,07 Marcin Myszk
Katarzyna Itrich — 4,93
Natalia Kobiela — 5,0