Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
Dodane przez Administrator dnia 07. marzec 2006
 Chcesz się ustrzec ptasiej grypy? Stosuj się do poniższych zaleceń.
• Spożywaj mięso drobiowe, przetowry drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplenej w temperaturze minimum 70°C.
• Myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem (deski, noże, talerze). Pamiętaj, że zamrażanie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy.
• Nie dotykaj bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu.
• Unikaj miejsc bytowania dzikiego ptactwa, frem drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania.
• Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem zarówno dzikim, jak i hodowlanym.
• Pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.
• Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

BEZWGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ zaleceń wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i państwowej inspekcji sanitarnej.
 W związku z istniejącym zagrożeniem z powodu ptasiej grypy odbył się dzisiaj apel, na którym dyrkecja szkoły poinformowała całą społeczność szkolną, jak ustrzec się wirusa H5N1.