Zmiana organizacji ruchu
Dodane przez Administrator dnia 11. październik 2017

Do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wpłynęło pismo od rodziców sugerujące zmiany w organizacji ruchu drogowego i oznaczeń przejść dla pieszych, które miałyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze z domu do szkoły z powrotem.

Dziękujemy za zaangażowanie. Pragniemy poinformować o krokach, jakie podjęliśmy i podejmujemy w związku ze wspomnianym problemem.


Treść rozszerzona

Do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wpłynęło pismo od rodziców sugerujące zmiany w organizacji ruchu drogowego i oznaczeń przejść dla pieszych, które miałyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze z domu do szkoły z powrotem.

Dziękujemy za zaangażowanie. Pragniemy poinformować o krokach, jakie podjęliśmy i podejmujemy w związku ze wspomnianym problemem.

W maju 2017 roku zaproponowaliśmy następujące zmiany w organizacji ruchu:

1. Ulica Spacerowa od skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa w kierunku ulicy Mirachowskiej jako ulica jednokierunkowa.

2. Dodatkowe oznaczenie przejść dla pieszych na ulicy Mirachowskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Spacerową za pomocą np. sygnałów świetlnych, budowa spowalniaczy ruchu.

3. Wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Spacerowej.

4. W związku z powstaniem nowego obwodu szkoły podstawowej nr 2 wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Lęborskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego.

5. Przebudowa parkingu szkolnego zwiększająca ilość miejsc parkingowych.

Z informacji dnia 6.10.2017 r. w październiku nastąpi:

1. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Spacerowej. Od skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa będzie do ulica jednokierunkowa z wyjazdem na ulicę Mirachowską.

2. Oznaczenie skrzyżowania ulicy Spacerowej z ulicą Bolesława Prusa jako dróg równorzędnych.

Ponieważ okolice szkoły zostały oznaczone jako strefa zamieszaknia, to przede wszystkim piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy pobocza. W strefie zamieszkania trzeba zachować szczególną ostrośność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia. W związku z tą zmianą planujemy prelekcję dla rodziców oraz uczniów na temat stosowania się do przepisów "Prawo o ruchu drogowym".

Zmiany dotyczące organizacji ruchu na ulicy Mirachowskiej są w trakcie konsultacji i wymagają licznych uzgodnień na poziomie powiatu. Mamy nadzieję na pozytywne zakończenie naszych starań.