Ostatni egzamin na kartę motorowerową

KARTA MOTOROWEROWA

 1. Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem  (art. 6 ust. 1 pkt. 1 a)
 2. Wiek niezbędny do uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat (art. 8 ust. 1 pkt. 1). Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Ustawa szczegółowo określa warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM.
 3. Przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii AM wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku (art. 139). Osobom w wieku od 13 do 18 lat ubiegającym się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 r. wydaje się kartę motorowerową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 124 ust. 9)
 4. Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat (art. 133 ust.2)

Uwaga !

 • Dyrektor gimnazjum ma czas do 19 stycznia 2013 r. na wydanie karty motorowerowej wszystkim uczniom klas I-III, którzy będą się o nią ubiegali.
 • Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 mogą otrzymać kartę motorowerową na dotychczasowych warunkach w klasie I lub w I półroczu klasy II.
 • Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 mogą otrzymać kartę motorowerową na dotychczasowych warunkach w I półroczu klasy I.
 • Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 – nie otrzymają już w gimnazjum karty motorowerowej. Obowiązuje ich prawo jazdy kategorii AM, podobnie jak pozostałych uczniów w wieku od 14 – 18 lat, którzy będą chcieli posiadać uprawnienia do kierowania motorowerem.

Po 18 stycznia 2013 definicja motoroweru i czterokołowca lekkiego będzie brzmiała w sposób następujący:

Motorower to pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

Od 19 stycznia 2013 r. Do kierowania takimi pojazdami będzie uprawniało prawo jazdy kat. AM. Aby je otrzymać trzeba będzie mieć ukończone 14 lat, uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami z tej grupy. Odbyć szkolenie w ośrodku szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin szkolenia teoretycznego i 10 godz. szkolenia praktycznego. Zdać egzamin państwowy z części teoretycznej (testy-32 pytania, czas 25 minut) i praktycznej; Egzamin praktyczny ma odbywać się motorowerem.

Na egzamin praktyczny trzeba będzie stawić się w odpowiednim stroju motocyklisty (m. in. obuwie wiązane na płaskiej podeszwie, spodnie z długimi nogawkami, kurtka z długimi rękawami zapinana na guziki lub suwak, rękawice zakrywające całe dłonie)

W trakcie tej części egzaminu będzie trzeba omówić stan techniczny pojazdu i oświetlenie, sprawdzić naciąg łańcucha (jeżeli jest), zdjąć z podnóżka, przemieścić motorower i ponownie podeprzeć na podnóżku.

Następnie wykonać na placu:

 • slalom wolny – jazda po łukach w kształcie 8 (5x) i pomiędzy 5 bramkami (2x) na placu manewrowym
 • slalom szybki (min 30 km/h) pomiędzy 5 pachołkami na drugim lub 3 biegu
 • ruszanie na wzniesieniu
 • hamowanie awaryjne
 • jazda po mieście trasą wyznaczoną (opis trasy wywieszony w WORD w miejscu ogólnodostępnym)

Czas egzaminu praktycznego, min. 25 minut.

Osoba posiadająca kartę motorowerową, będzie mogła wymienić ją na prawo jazdy kat. AM po przedłożeniu w urzędzie odpowiednim do miejsca zamieszkania następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie
 • fotografia
 • zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba jest niepełnoletnia.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy

Ważne: Osoba, która przed dniem wejścia w życia ustawy ukończy lat 18 będzie mogła kierować motorowerem nie posiadając prawa jazdy; uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium RP. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Źródło: Dz. U. z 10.02.2011; rozp. z dn. 31.07.2012; z dn. 13.07.2012.
Opracowanie merytoryczne dla Skuterowo.com: Jan Szumiał, Praska Auto Szkoła.

Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.