Zamierzamy założyć stowarzyszenie

Szanowni rodzice, nauczyciele, pracownicy i sympatycy naszego gimnazjum.

Już od dłuższego czasu nosimy się z zamiarem założenia stowarzyszenia przy szkole. Dzięki jego istnieniu i działalności chcemy mieć szerszą możliwość  zdobywania wsparcia finansowego na dodatkowe działania szkoły, które jednocześnie stanowią cele statutowego stowarzyszenia. A są to:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edu­kacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspie­ranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  3. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego;
  4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. wypoczynek dzieci i młodzieży oraz turystyka i krajoznawstwo;
  6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja zdrowia;
  7. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Zebranie założycielskie odbędzie się dnia 16 listopada 2011 r. o godz. 17:30 w pokoju nauczycielskim (sala 368) w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. Zapraszamy serdecznie wszystkie chętne i pełnoletnie osoby.

Na zebranie założycielskie proszę zabrać ze sobą następujące dane w celu uzupełnienia formalności związanych z założeniem stowarzyszenia: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego.

Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.