Konkurs fotograficzny
Regulamin
Konkurs fotograficzny: "Młodzi w obiektywie"

1. Organizatorem konkursu jest – Klub Młodych Dziennikarzy oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice.

2. Celem konkursu jest wypromowanie młodych amatorów fotografowania i uzdolnionych plastycznie młodych ludzi oraz zaprezentowanie ich prac na szerszym forum publicznym. Przesłaniem projektu "SMS – Strefa Młodych Sierakowice" jest umożliwienie młodzieży zaistnienia w lokalnym medium publicznym, po to by przekazać społeczności treści, które dotyczą spraw młodzieży w naszym środowisku i zainteresowania dorosłych swoimi problemami. Uczestnicy konkursu będą mieli okazję bardzo twórczo włączyć się w realizację tego przesłania.

3. Tematem pracy konkursowej są zdjęcia i ilustracje dokumentujące ciekawe, warte pokazania wydarzenia z życia młodych mieszkańców naszej gminy.

4. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Sierakowice w wieku od 13-19 lat.

5. Termin nadsyłania prac do końca kwietnia 2009 roku.

6. Warunkiem konkursu jest wykonanie dowolnej, nieograniczonej ilości zdjęć i przekazanie ich w formie cyfrowej na nośniku CD lub papierowej (maksymalnie format A4), ze szczegółowymi danymi osobowymi uczestnika( przy składaniu prac należy uwzględnić: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, tel kontaktowy). Ilustracje maksymalnie w formacie A4, mogą mieć formę komiksu.

7. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice ul. Dworcowa 1 , 83-340 Sierakowice Tel. 058 6816051.Prace można złożyć także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach u pani Marioli Milewczyk oraz w Gimnazjum w Sierakowicach u pani Danuty Weredy oraz Małgorzaty Płotki.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2009. Wyniki zostaną opublikowane w dodatku "SMS Strefa Młodych Sierakowice". Najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie projektu "SMS - Strefa Młodych Sierakowice" .

9. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronach internetowych:
www.zspsiera.webd.pl i www.gimnazjum.sierakowice.pl lub u organizatora konkursu.

10. Osoba zgłaszająca się do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.

11. Organizator Konkursu informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb tego Konkursu.

12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
264 #1 Pemo dnia 28. luty 2009
a jakie nagrody ?? xD
454 #2 polcia dnia 04. marzec 2009
nagrodą jest zaprezentowanie swoich zdjęć na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach i opublikowanie ich w dodatku do Wiadomości Sierakowickich. Jak dla mnie super Smile
7 #3 Manson dnia 06. marzec 2009
dla pieniężnej może bym się po****ygował :]
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.