Konkurs na ulotkę

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO NA ULOTKĘ
"Stop używkom! Stawiam na sport!",
organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont”
przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.

I. Organizatorzy i temat:
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach (w osobach: Ewelina Andryskowska, Adriana Wójtowicz, Wiesława Płotka, Tomasz Ziemann).
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III indywidualnie lub całe klasy.
3. Tematem konkursu jest przede wszystkim przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja zdrowia.

II. Celem konkursu jest:
1. zwrócenie uwagi na zasady zdrowego stylu życia,
2. uświadomienie młodym ludziom znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz prawidłowego sposobu odżywiania,
3. uwrażliwienie młodzieży na konsekwencje wynikające z zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu i innych środków uzależniających,
4. promowanie aktywnych formy wypoczynku,
5. umiejętność przewidywania zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik konkursu (indywidualnie lub klasa) może przekazać do konkursu dowolną ilość prac.
2. Prace można wykonać dowolną techniką (format A4, układ strony dowolny).
3. Do każdej pracy prosimy o podanie danych autora: imię, nazwisko oraz klasa.
4. Prace należy dostarczyć do p. Wiesławy Płotki (gabinet nr 367).
5. Przekazane prace (ulotki) przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

IV. Ocena prac i nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się atrakcyjne nagrody i wyróżnienia (rzeczowe).
3. Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych.
4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu.
5. Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

V. Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 października 2014r.
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 15 listopada 2014 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami konkursu:
Eweliną Andryskowską
Adrianą Wójtowicz
Wiesławą Płotką
Tomaszem Ziemannem

Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.