Wyprawka szkolna 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:

oraz

Jednocześnie przypominamy, że z programu mogą skorzystać uczniowie klas I-III gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Prosimy rodziców (opiekunów prawnych) o odbiór wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych - w sekretariacie szkoły (gabinet 313) w godzinach od 7:30 do 15:00.

Termin składania wniosków mija 14 września 2014 r.

Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.