Nawigacja
Artykuły: Pedagog
Informacje o niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
W województwie pomorskim funkcjonują niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które znajdują się w nadzorze Pomorskiego Kuratora Oświaty. W niepublicznych poradniach zatrudniana jest wykwalifikowana kadra specjalistów.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach na rok 2005/2006
1. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna.
2. Terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (szkoła podstawowa i gimnazjum).
3. Terapia ogólnorozwojowa dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego.
4. Terapia logopedyczna.

Oferta PPP w Kartuzach na rok szkolny 2006/2007
1. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas IV-VI. 2. Warsztaty z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych dla uczniów klas IV-VI. 3. Zajęcia warsztatowe dla rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich.

Porady dla rodziców i nauczycieli jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
Nie hamować nadmiernej aktywności dziecka lecz ukierunkować ją na właściwy, konkretny cel. Cel ten — zadanie, które ma wykonać — nie może być zbyt odległy w czasie i zbyt złożony.

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli i rodziców w postępowaniu z dzieckiem nadpobudliwym
Staraj się zachować spokój — unikaj gwałtownych gestów, podniesionego głosu, hałasów, staraj się zachować równowagę w kontaktach z dzieckiem.