Zadania publiczne współfinansowane przez Gminę Sierakowice w roku 2015

Gmina Sierakowice na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 130/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. przyznała naszemu stowarzyszeniu środki na realizację zadań publicznych w roku 2015:

  • „Z samorządem za pan brat” – wysokość dotacji: 5.900,00 zł,
  • „Wypłyń na głębię – aktywne wędkarstwo alternatywą dla komputera” – wysokość dotacji: 3.000,00 zł.

Zadanie publiczne ze środków Powiatu Kartuskiego w roku 2014

Zarząd Powiatu Kartuskiego przyznał uchwałą nr 202/500/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. kwotę 3.650,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Stop używkom! Stawiam na sport!”.

Zadanie ma na celu edukację młodzieży dla zdrowia oraz promocję zdrowego stylu życia. Głównym celem tego zadania jest profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy oraz uzależnieniom, osłabienie czynników ryzyka poprzez dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. Zadanie ma również przyczynić się do rozwoju zainteresowań i pasji młodzieży, zaproponować im alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz wesprzeć rodziców w procesie wychowawczym.

Gminne zadanie publiczne na rok 2014

Wójt Gminy Sierakowice Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. przyznał naszemu stowarzyszeniu kwotę 3.400,00 zł na realizację zadania publicznego „Aktywne wędkarstwo alternatywą dla komputera”.

Jest to kolejna edycja ubiegłorocznego zadania „Aktywne wędkarstwo to też sport i rekreacja”, którego działania skupiają się wokół Dnia Dziecka i organizowanych z tej okazji zawodów wędkarskich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Gminy Sierakowice.